Výstavy

Hlt kože

25. 4. - 1. 9. 2024

V galérii drieme nastražené prostredie a čaká, kým ho oživíš. Je hladné po ľudskej prítomnosti. Naplní sa, keď mu vystavíš svoje telo a naleješ doň svoj obsah. Ak ho pustíš, prejde tvojou pokožkou, sliznicami, rohovkami aj vnútorným uchom. Bude sa ťa bezprostredne týkať, až ťa celkom pohltí. Vo vnútri stretneš hmotu, hladkú aj priečne pruhovanú, zrejúcu a mokvavú. Okúsiš hustnutie vlákien a chvenie tkanív, zažiješ poddajnosť kostí aj neoblomnosť gravitácie. V útrobách ti neostane nič iné, len sa spoľahnúť na zmysly. Obídu myseľ, neuvidia zmysel; vrátia ťa do záhybov vlastného tela. Nič sa nedozvieš, ale niečo snáď pochopíš. Spomenieš si, že si hmota ako každá iná, viazaná na tie isté cykly, ako zvyšok živého a zomierajúceho sveta. Na tom, že si tu, nemáš predsa vinu, ani zásluhu. Umy si chodidlá, budeš sa vyzúvať.
Detail

(Ne)plánovaná Bratislava

Pripravovaná výstava v Pálffyho paláci

Bratislava je mestom kontrastov. Na jej ploche sa v okruhu niekoľkých stoviek metrov stretávajú organicky formované historické štvrte, fragmenty moderných architektonických a urbanistických zámerov aj urbánne divočiny, kde zdanlivo nie je nič. Ako v kolážovom meste Colina Rowe sa tu vedľa seba usadili rôzne názory na podobu mesta. Ich susedstvá sú niekde priateľské, inde zdržanlivé až antagonistické. Bratislava preto na prvý pohľad pôsobí fragmentovane a neplánovane. Jej súčasná podoba je však výsledkom práce desiatok plánovačov, ktorí sa už vyše 120 rokov snažia mesto priestorovo organizovať.
Detail

František Demeter: Teraz si moje okolie

Intervencia v Pálffyho paláci

Už dobové neoavantgardy 60. a 70. rokov experimentovali s porušením ohraničenia plochy či s expanziou klasického maliarskeho média do intermediálnych prostredí, aby sa v rámci emancipačných snáh oslobodzovali od formálnych nárokov, ktoré boli kladené na tradičné formáty. Aktuálne dielo je príkladom rozšírenia maľby do priestorovej inštalácie. Kriticky sleduje estetiku, o ktorej sa povojnovým modernistickým jazykom rozpráva ako o takzvanej vrodenej štruktúre maľby.
Detail

Anetta Mona Chiça, Lucia Tkáčová: Totemy

Intervencia v Pálffyho paláci

Inštalácia Totemy pozostáva zo série piatich unikátnych sôch zo spálených kníh na betónových podstavcoch. Jednotlivé tituly kníh však nie sú rozpo- znateľné, v procese pálenia sa zliali do celistvého sochárskeho diela, ktoré sa vzťahuje k známym geometrickým formám, napr. Brancusiho podstavcovým sochám, a obsahovo sa prepája so sociálnymi utópiami v tradícii umeleckých avantgárd futurizmu či konštruktivizmu. Autorky, ktoré systematicky analyzujú režimy patriarchálne konštruovanej ženskej reprezentácie, pracujú s knihami ako so symbolmi gramotnosti, ktorá je považovaná za, povedzme, mužský, nespochybniteľný znak pokroku. Z kníh, ktoré v novom vertikálnom usporiadaní a krehkosti obhorenia komponujú špecifické majestátne objekty, vytvorili akési iracionálne, len ťažko verbalizovateľné totemické figúry jazyka sochárskeho diela.
Detail

Modrá strecha

Pripravovaná výstava v Mirbachovom paláci

Milota Havránková je jednou z najvýraznejších osobností v dejinách slovenskej povojnovej fotografie až do súčasnosti. Je takmer symbolickou postavou prezentujúcou povahu a rolu fotografie na konci 20. storočia. Pre jej tvorbu je príznačná pestrosť technologických, formálnych a myšlienkových prístupov, ale i široký záber umeleckých disciplín počnúc dizajnom, módou, cez knižné ilustrácie, monumentálne fotografie do architektúry, inscenovanú a výtvarnú fotografiu až k experimentálnemu filmu.
Detail

Sprievodné podujatia

Komentovaná prehliadka výstavy (Ne)plánovaná Bratislava s Henrietou Moravčíkovou

29. 5. / 18.40

Pridajte sa k nám na komentovanú prehliadku výstavy (Ne)plánovaná Bratislava, kde sa ponoríme do kontrastného mesta plného organicky formovaných historických štvrtí, moderných architektonických zámerov a urbánnych divočín. Spolu s Henriettou Moravčíkovou objavíme rôzne pohľady na podobu mesta a rozptýlime mýty o jeho fragmentovanosti a náhodnosti. Prostredníctvom týchto procesov plánovania a výstavby Bratislavy sa priblížime histórii a podstate urbanistickej organizácie mesta. Buďte s nami a objavte to fascinujúce mesto, ako ste ho ešte nikdy nevideli!
Detail

Vernisáž výstavy (Ne)plánovaná Bratislava

29. 5. / 18.00

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy (Ne)plánovaná Bratislava, v stredu 29. 5. o 18.00 h v Pálffyho paláci na Panskej 19 v Bratislave. Súčasťou vernisáže bude kurátorský sprievod výstavou s Henrietou Moravčíkovou.
Detail

CRAFTED BY: suvenir × Ateliér Kov a Šperk

29. 5.

Výstava Crafted by. vznikla v rámci umeleckej rezidencie contemporary_suvenir a študentov Ateliéru Kov a Šperk, VŠVU. Suvenir _ contemporary art & craft od roku 2015 spolupracuje so súčasnými slovenskými umelcami i umelkyňami, dizajnérmi a dizajnérkami, s ktorými vytvára jedinečné umelecké kúsky v podobe suvenírov, inšpirované našou krajinou.
Detail

BRaK v GMB

31. 5. - 2. 6. 2024

Bratislavský knižný festival Medzinárodný knižný festival BRaK prepája knižnú kultúru s inými oblasťami umenia a každý rok prináša v rámci festivalu multižánrový program, ktorý sa skladá z diskusných panelov, autorských stretnutí, prednášok, tvorivých dielní, filmových a divadelných produkcií, performance a koncertov. Do 11. ročníka festivalu BRaK je zapojená aj Galéria mesta Bratislavy.
Detail

Prednáška Miry Keratovej ku knihe Celok je menší ako súčet jeho častí

2. 6. / 14.00

Uvedenie knihy, ktorá vychádza z výskumu tvorby neoavantgardného umelca Petra Bartoša (1938) a artikuluje i formy jeho autorskej prezentácie. Kniha sleduje formát atlasu a reflektuje Bartošovu takzvanú nástenkovú estetiku, kde autor v rámci svojej tvorby asociatívne skladá jednotlivé obrazy a apelatívne texty. Okrem Petra Bartoša sú v publikácii zastúpení i ďalší slovenskí a rakúski umelci a umelkyne Petra Feriancová, Andreas Fogarasi, Martin Hrvol, Anna Jermolaewa, Ingeborg Strobl, Lois Weinberger, ktorých spája neantropocentrický prístup a vo svojej tvorbe spochybňujú predstavu o ľudskej nadradenosti nad neľudským svetom (zvierat, rastlín a prírody vôbec).
Detail

Stále expozície

Gotická tabuľová maľba a plastika

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Komorná expozícia Gotickej tabuľovej maľby a plastiky predstavuje stredoveké sakrálne umenie v strednej Európe. Maľby a plastiky, ktoré pochádzajú z obdobia od konca 13. až po prvú tretinu 16. storočia, zároveň reprezentujú najstaršie umelecké artefakty v správe Galérie mesta Bratislavy.
Detail

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Diela zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, ktoré sa dnes v expozícii nachádzajú, reprezentujú stredoeurópsku umeleckú produkciu 18. storočia. Obrazy a sochy boli vybrané tak, aby čo najkomplexnejšie predstavili bratislavské umelecké dianie obdobia baroka, zasadené do širšieho stredoeurópskeho kontextu.
Detail

Obrazáreň

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Zimný arcibiskupský palác, v súčasnej klasicistickej podobe známy ako Primaciálny palác, dal postaviť arcibiskup Jozef Batthyány (1727 – 1799). Dokončený bol v roku 1781 a uhorským prímasom patril až do roku 1903, keď sa ho cirkevní predstavitelia rozhodli predať mestu. Primaciálny palác je úzko spätý s históriou Galérie mesta Bratislavy, ktorá v ňom do roku 1975 sídlila a v terajšej Justiho sieni na prízemí pravidelne prezentovala svoje krátkodobé výstavné projekty. Až do roku 1986, keď sa začala generálna obnova celej budovy, boli mestské výtvarné zbierky v rôznych podobách nainštalované najmä v reprezentačných priestoroch prvého poschodia.
Detail

Anglické tapisérie

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal v roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: v roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.
Detail

Panna Mária ako Kráľovná anjelov

Stála expozícia v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu

Vystavený obraz Kráľovná anjelov je v zbierkovom fonde GMB, do ktorého bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave, zaradený pod inventárnym číslom A2470. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru kostola klarisiek v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782, sa ukázala ako nesprávna.
Detail

Grafické kabinety

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Grafické kabinety tvoria interiérovú výzdobu dvoch miestností prvého poschodia Mirbachovho paláca, ktorú si objednal pravdepodobne jeden z pôvodných vlastníkov budovy. Výnimočné sú nielen svojimi rokokovou štukou zdobenými stropmi, ale aj dreveným obložením, do ktorého je vsadených 290 grafických listov, rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia, ktoré boli sekundárne kolorované neznámymi autormi.
Detail

BIATEC Keltská mincovňa

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Nová expozícia BIATEC. Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.
Detail

Matej Krén: Pasáž

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skratku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.
Detail

Archív výstav

Archív výstav

Informácie o všetkých výstavách a stálych expozíciách, ktoré sa v GMB realizovali od roku 2006.

Pre rýchlejšiu navigáciu použite filtre alebo pole vyhľadávania.
Detail

Buďte „v obraze“
Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

newsletter