Výstavy

TOTO! je príbeh ilustrácie

4. 5. – 15. 10. 2023

Ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa stretneme. Cez ne spoznávame svet vymyslených aj skutočných príbehov. Učíme sa aké je úžasné dychtiť po ďalších a ďalších objavoch, pátrame po súvislostiach, poznávame logiku vecí a dejov. Cez papierových hrdinov a hrdinky premýšľame o hodnotách: prečo máme byť dobrí, statoční, čestní. Na detaily často zabudneme, obrázky nám však v hlavách zostanú. Ale… premýšľate aj nad tým, kde sa nachádzajú originály všetkých tých úžasných diel?
Detail

Ľ. S. (de)materializovaná

18. 5. – 8. 10. 2023

Ľuba Sajkalová (1973 – 2019, Bratislava) je na vizuálnej scéne známa aj neznáma. Jej tvorba s východiskom v textilnom médiu bola prezentovaná na viacerých samostatných i tematických výstavách ako Memoriae (Galéria Cypriána Majerníka, 2008) či Delete. Umenie a vymazávanie (Slovenská národná galéria, 2012).
Detail

Zorka Lednárová: Cesta mesta

Intervencia na nádvorí Pálffyho paláca

Exteriérová expozícia na spoločnom nádvorí Galérie mesta Bratislavy a Vysokej školy výtvarných umení je súčasťou výstavy slovenskej sochárky Zorky Lednárovej “Cesta mesta” v Galérii Medium.
Detail

Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus

21. 9. 2023 - 25. 2. 2024

Čo všetko je starostlivosť a ako súvisí s architektúrou? Výstava Oslobodený priestor predstaví intersekcionálne feministické myslenie a prístupy, ktoré skúmajú mocenské mechanizmy architektonického prostredia a ktoré sa zakladajú na spolupráci, solidarite, environmentálnej citlivosti a odhaľovaní systémových nerovností ovplyvňujúcich naše životy.
Detail

FOSSORA

28. 9. - 19. 11. 2023

Výstava FOSSORA nás už samotným názvom pozýva uvažovať nanovo o tejto téme, avšak namiesto negatívnych prognóz budúcnosti nás vedie do histórie – privádza nás do stálej expozície s názvom Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy, v ktorej je prítomnosť prírody neprehliadnuteľná.
Detail

Sprievodné podujatia

Na skok do výstavy: BIATEC. Keltská mincovňa

1. 10. / 15.00

Na skok do výstavy je krátky formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám s lektorom alebo lektorkou. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do galérie.
Detail

GMB Artist's Talk: Spomienka na Ľubu Sajkalovú

4. 10. / 17.00

V spolupráci s priateľmi a rodinou Ľuby Sajkalovej sme pripravili spomienkové rozhovory za okrúhlym stolom, ktoré priblížia osobnosť umelkyne a galerijnej pedagogičky Ľuby Sajkalovej. Hostia: Kurátorky výstavy Petra Hanáková a Daniela Čarná, Eva Masaryková a Ján Sajkala.
Detail

Workshop linorytu: Vyrývaj a tlač V.

7. 10. / 15.00

Na októbrovom workshope z cyklu Vyrývaj a tlač vás výtvarníčka Vaness Drábová zoznámi s prácou s rydlom, valčekom a tlačiarenskými farbami. Domov si môžete odniesť vlastnú grafiku na kvalitnom papieri Munken.
Detail

GMB Artist's Talk: TOTO! je príbeh ilustrácie

11. 10. / 17.00

V spolupráci s TOTO je galéria! sme pripravili autorsko-kurátorský rozhovor, ktorý priblíži tvorbu ilustrácie na Slovensku v súčasnosti. Za okrúhlym stolom sa stretnú: Danka Olejníková, Miloš Kopták a Ida Želinská.
Detail

Umenie mesta: prechádzka staromestským nábrežím so Zojou Droppovou

14. 10. / 11.00

Sochy medzi Dunajom a hradom. Ako dobre poznáte Bratislavu a jej architektúru? A čo umelecké realizácie vo verejnom priestore z rôznych období? Kurátorka Zoja Droppová pozná každý kút mesta a dokáže o ňom pútavo rozprávať.
Detail

Popoludnie pre rodiny: Ilustrovaný príbeh

14. 10. / 15.00

Strávte víkendový čas s vašimi deťmi pri tvorení a prehliadke výstavou!
Detail

GMB x Goethe-Institut Slowakei: Dejiny ženy v 100 predmetoch. Annabelle Hirsch o tom, ako ženy bojovali za svoje slobody od praveku po dnešok

18. 10. / 18.00

Pozývame vás na prednášku na tému Dejiny žien v 100 predmetoch. Prednášať bude Annabelle Hirsch. Moderuje: Michal Hvorecký. Prednáška bude prebiehať v nemčine s prekladom do slovenčiny. Podujatie je o sprievodným programom k výstave Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus, a vzniklo v spolupráci s Goethe-Institut Slowakei.
Detail

Kurátorský výklad 60+ Grafické kabinety

19. 10. / 14.00

Navštívte raz mesačne komentované prehliadky a rozhovory o umení na aktuálnych výstavách a stálych expozíciách v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB.
Detail

GMB diskusia: Pomníková kultúra - pretrvá či pominie? Diskusia zameraná na umenie vo verejnom priestore.

26. 10. / 18.00

Uchovať, odstrániť či ponechať voľnému rozkladu? Sú pomníky a pamätníky odrazom našej kolektívnej pamäti? Alebo sú len politickými prejavmi jednotlivých skupín? Kto v súčasnosti rozhoduje o verejnom priestore? Čo je to umelecká kvalita diela a ako dokáže tlmočiť zložité obsahy? Existujú vôbec nadčasové pamätníky?
Detail

Let's Talk Art! Gotická tabuľová maľba

26. 10. / 17.00

Pre cudzineckú komunitu žijúcu na Slovensku, ale aj návštevy zo zahraničia či zdokonalenie sa v angličtine, pripravujeme raz do mesiaca podvečer venovaný sprievodu aktuálnou výstavou alebo stálou expozíciou v anglickom jazyku.
Detail

Na skok do výstavy: Oslobodený priestor

29. 10. / 15.00

Na skok do výstavy je krátky formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám s lektorom alebo lektorkou. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do galérie.
Detail

Workshop linorytu Vyrývaj a tlač: Architektonické pohľady

4. 11. / 15.00

Workshop vedený výtvarníčkou Luciou Oleňovou zameraný na prácu s rydlom, valčekom a tlačiarenskými farbami. Domov si môžete odniesť vlastnú grafiku na kvalitnom papieri Munken. Témou stretnutia bude práca s priestorom a jeho zhmotňovaním v linkách.
Detail

Popoludnie pre rodiny: Fotobarok

18. 11. / 15.00

Strávte víkendový čas s vašimi deťmi pri tvorení a prehliadke výstavou!
Detail

Kvetinový workshop: GMB x Kvet_

25. 11. / 15.00

Posledný z cyklu kvetinových workshopov v spolupráci bude venovaný téme kvetinovej tapisérie. Príďte a spoločne spoznajte príbehy tapisérií, ich vzorov a námetov na vybraných obrazoch zo zbierky GMB. Iinšpirujte sa nimi pri viazaní vašej vlastnej kvetinovej tapisérie z lokálnych kvetov, konárikov, ihličia a ďalších krás slovenskej prírody.
Detail

Stále expozície

Gotická tabuľová maľba a plastika

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Komorná expozícia Gotickej tabuľovej maľby a plastiky predstavuje stredoveké sakrálne umenie v strednej Európe. Maľby a plastiky, ktoré pochádzajú z obdobia od konca 13. až po prvú tretinu 16. storočia, zároveň reprezentujú najstaršie umelecké artefakty v správe Galérie mesta Bratislavy.
Detail

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Ospravedlňujeme sa, stála expozícia je z technických príčin zatvorená do 27. 9.
Detail

Obrazáreň

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Zimný arcibiskupský palác, v súčasnej klasicistickej podobe známy ako Primaciálny palác, dal postaviť arcibiskup Jozef Batthyány (1727 – 1799). Dokončený bol v roku 1781 a uhorským prímasom patril až do roku 1903, keď sa ho cirkevní predstavitelia rozhodli predať mestu. Primaciálny palác je úzko spätý s históriou Galérie mesta Bratislavy, ktorá v ňom do roku 1975 sídlila a v terajšej Justiho sieni na prízemí pravidelne prezentovala svoje krátkodobé výstavné projekty. Až do roku 1986, keď sa začala generálna obnova celej budovy, boli mestské výtvarné zbierky v rôznych podobách nainštalované najmä v reprezentačných priestoroch prvého poschodia.
Detail

Anglické tapisérie

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal v roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: v roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.
Detail

Panna Mária ako Kráľovná anjelov

Stála expozícia v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu

Vystavený obraz Kráľovná anjelov je v zbierkovom fonde GMB, do ktorého bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave, zaradený pod inventárnym číslom A2470. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru kostola klarisiek v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782, sa ukázala ako nesprávna.
Detail

Grafické kabinety

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Grafické kabinety tvoria interiérovú výzdobu dvoch miestností prvého poschodia Mirbachovho paláca, ktorú si objednal pravdepodobne jeden z pôvodných vlastníkov budovy. Výnimočné sú nielen svojimi rokokovou štukou zdobenými stropmi, ale aj dreveným obložením, do ktorého je vsadených 290 grafických listov, rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia, ktoré boli sekundárne kolorované neznámymi autormi.
Detail

BIATEC Keltská mincovňa

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Ospravedlňujeme sa, stála expozícia je momentálne z technických príčin zatvorená. O znovuotvorení vás budeme informovať.
Detail

Matej Krén: Pasáž

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skratku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.
Detail

Archív výstav

Archív výstav

Informácie o všetkých výstavách a stálych expozíciách, ktoré sa v GMB realizovali od roku 2006.

Pre rýchlejšiu navigáciu použite filtre alebo pole vyhľadávania.
Detail

Buďte „v obraze“
Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

newsletter