Erwin Wurm. Umelec prosiaci o milosť

Aktuálna výstava v Pálffyho paláci

2. 11. 2022 - 29. 1. 2023
Kúpiť vstupenky
Pálffyho palác

Svety Jindřicha Chalupeckého

Aktuálna výstava v Mirbachovom paláci

23. 11. 2022 - 19. 3. 2023
Kúpiť vstupenky
Mirbachov palác

Výstavy

EW_S_612_version2.002.jpg

Erwin Wurm. Umelec prosiaci o milosť

Aktuálna výstava v Pálffyho paláci

Výnimočné miesto v 32. ročníku Mesiaca fotografie patrí rozsiahlej výstave Erwina Wurma, autora, ktorý slobodne prekračuje hranice fotografie a sochárstva. Jeho vtipné, ale aj štipľavo ironické komentáre k stavu civilizácie, sú vizuálne neobyčajne príťažlivé, ale pritom otvárajú priestor na diskusiu o hodnotách, umení a kultúre. Už dávno Bratislava nemala možnosť navštíviť rozsiahlu výstavu takejto hviezdy svetového umenia. Výstava tohto výnimočného umelca je usporiadaná v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy.
Detail
Strba-tlac-CB.jpg

Tekuté piesky

Aktuálna výstava v Pálffyho paláci

Výstava bude v poradí druhým projektom Nadácie Miloty Havránkovej (založenej v roku 2021). V súvislosti s nadačným konceptom, zameraným na podporu prezentácie fotografickej tvorby nielen etablovaných, ale i začínajúcich autorov*iek.
Detail
magid.jpeg

Svety Jindřicha Chalupeckého

Aktuálna výstava v Mirbachovom paláci

Za jeden z najväčších prínosov českého výtvarného kritika Jindřicha Chalupeckého (1910 – 1990) je považovaný jeho podiel na internacionalizácii výtvarného života bývalého Československa. Predovšetkým v 60. a 70. rokoch nadväzoval vzťahy s významnými osobnosťami zahraničného výtvarného diania, bol hýbateľom medzinárodných kultúrnych výmen a neúnavným propagátorom československého umenia za jeho hranicami. Pre pochopenie jeho nazerania na umenie jednotlivých národov i zdôrazňovanú rolu Chalupeckého ako kultúrneho sprostredkovateľa je zaujímavé priblížiť jeho vzťah k slovenskému umeniu.
Detail
BADW 2022

Bratislava Design Week 2022

v Mirbachovom paláci

Bratislava Design Week je najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku venujúce sa súčasnému dizajnu. Aj tento rok sa bude konať v období adventu. Tohtoročnou témou je Krehkosť. V kurátorskej časti budú odprezentované medzinárodné dizajnérske diela, ktoré sa infiltrujú do stálej expozície baroka. Pôjde o vystavujúcich ako: mischer’traxler studio (AT), BCXSY (NL), Roman Šedina (CZ), Laboratoř budoucnosti (CZ), Cindy Kútiková (CZ) a taktiež dizajnérky a dizajnéri z domácej scény.
Detail

Sprievodné podujatia

0 Euro Souvenir Galeri mesta Bratislavy

Predaj 0 euro bankovky

BIATEC. Keltská mincovňa

V septembri GMB otvorila novú multimediálnu expozíciu BIATEC. Keltská mincovňa. Pri tejto príležitosti, vznikol nápad vytvoriť prvú mincovú bankovku. Euro Suvenír s motívom pokladu keltských mincí si môžete kúpiť už od 26. 11. v čase otváracích hodín v Pálffyho paláci na Panskej 19. Expozícia bola pripravená v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, s cieľom prezentovať verejnosti miestne kultúrne dedičstvo keltskej civilizácie prostredníctvom vizuálnych príbehov.
Detail
DSC_2722.jpg

GMB X Palo Čejka

Vianočný pop-up grafík v kaviarni Emil

GMB spolu s výtvarníkom Palom Čejkom a grafickou dielňou Banská St a nica Contemporary, pripravili vianočné prekvapenie. Limitovanú predajnú sériu grafík s 10 motívmi si môžete naživo pozrieť a kúpiť v Mirbachovom paláci. Inštaláciu zelene si môžete pozrieť v kaviarni Emil. Výťažok z predaja použijeme na zariadenie grafického ateliéru pre návštevníkov a návštevníčky GMB.
Detail
DSC_2431.jpg

Popoludnie pre rodiny

10. 12. / 15.00

Sobotný workshop pre celú rodinu je venovaný výstavám v rámci festivalu Mesiac fotografie - Tekuté piesky a Erwin Wurm. Umelec prosiaci o milosť. Príďte si spolu s deťmi zaexperimentovať s klasickou fotografickou technikou.
Detail
Erwin Wurm: Organisation of Love. 2007. Städel Museum, Frankfurt, 2014.jpg

Let’s Talk Erwin Wurm!

26. 1. / 17.00

Januárová komentovaná prehliadka v anglickom jazyku je venovaná výstave Erwina Wurma.
Detail

Stále expozície

Gotická tabuľová maľba a plastika

Gotická tabuľová maľba a plastika

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Komorná zbierková expozícia bola v autorskej koncepcii kurátorky Želmíry Grajciarovej realizovaná na prvom poschodí v roku 1988 po predchádzajúcej celkovej rekonštrukcii budovy a jej sprístupnení verejnosti pod správou Galérie mesta Bratislavy.
Detail
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

V priestoroch prvého poschodia Mirbachovho paláca sa zachovalo najviac pôvodných interiérových prvkov rokokovej výzdoby, či už ide o kachľové pece, drevené obloženie stien s kolorovanými grafickými listami alebo vzácnu štukovú výzdobu stropov. Život aristokratických rodín, ktoré tu žili, sa primárne odohrával v reprezentačných miestnostiach orientovaných do Františkánskeho námestia, čomu zodpovedala aj dobová výzdoba doplnená umeleckými dielami či luxusným nábytkom.
Detail
Obrazáreň

Obrazáreň

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Zimný arcibiskupský palác, v súčasnej klasicistickej podobe známy ako Primaciálny palác, dal postaviť arcibiskup Jozef Batthyány (1727 – 1799). Dokončený bol v roku 1781 a uhorským prímasom patril až do roku 1903, keď sa ho cirkevní predstavitelia rozhodli predať mestu. Primaciálny palác je úzko spätý s históriou Galérie mesta Bratislavy, ktorá v ňom do roku 1975 sídlila a v terajšej Justiho sieni na prízemí pravidelne prezentovala svoje krátkodobé výstavné projekty. Až do roku 1986, keď sa začala generálna obnova celej budovy, boli mestské výtvarné zbierky v rôznych podobách nainštalované najmä v reprezentačných priestoroch prvého poschodia.
Detail
Francis Cleyn – autor predlohy: Stretnutie Hero s Leandrom pri Venušinom chráme. Okolo 1630, hodváb, vlna, 310 x 340 cm.

Anglické tapisérie

Stála expozícia v Primaciálnom paláci

Primaciálny palác, ktorý patrí k najkrajším klasicistickým stavbám Bratislavy, dal v roku 1778 postaviť arcibiskup kardinál Jozef Batthyány podľa projektu architekta Melchiora Hefeleho. Palác a známa Zrkadlová sieň, ktorá sa v ňom nachádza, sa stali dejiskom mnohých významných historických udalostí: v roku 1805 tu bol podpísaný tzv. prešporský mier medzi rakúskym a francúzskym vojskom, otváral sa tu Uhorský snem, ktorý zasadal v budove dnešnej Univerzitnej knižnice.
Detail
Central European painting from the mid-18th century: The Virgin Mary as Queen of Angels. 1740–1760, oil on canvas, 500 x 565 cm.

Panna Mária ako Kráľovná anjelov

Stála expozícia v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu

Vystavený obraz Kráľovná anjelov je v zbierkovom fonde GMB, do ktorého bol administratívne prevedený v roku 1965 už ako majetok Mestského múzea v Bratislave, zaradený pod inventárnym číslom A2470. Pôvodná domnienka, že bol súčasťou interiéru kostola klarisiek v Bratislave kontinuálne od čias zrušenia rovnomenného kláštora v roku 1782, sa ukázala ako nesprávna.
Detail
Grafické kabinety

Grafické kabinety

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Grafické kabinety tvoria interiérovú výzdobu dvoch miestností prvého poschodia Mirbachovho paláca, ktorú si objednal pravdepodobne jeden z pôvodných vlastníkov budovy. Výnimočné sú nielen svojimi rokokovou štukou zdobenými stropmi, ale aj dreveným obložením, do ktorého je vsadených 290 grafických listov, rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia, ktoré boli sekundárne kolorované neznámymi autormi.
Detail
BIATEC č.13.JPG

BIATEC Keltská mincovňa

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Nová expozícia BIATEC. Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.
Detail
Miestošpecifická inštalácia zo zrkadiel a cca dvanásťtisíc kníh vyradených z knižníc v rozmeroch cca 220 x 380 x 608 cm.

Matej Krén: Pasáž

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skratku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.
Detail

Buďte „v obraze“
Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

newsletter