BIATEC Keltská mincovňa

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Nová expozícia BIATEC. Keltská mincovňa, ktorú pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami prináša návštevníkom bohatý obsah v interaktívnom spracovaní.
Myšlienka vzniku stálej expozície keltského mincovníctva vznikla bezprostredne po ukončení archeologického výskumu, ktorý prebiehal v Pálffyho paláci na Nálepkovej ulici 19-21 (dnes Panská ulica 19) v rokoch 1982 - 1985. Tento výskum priniesol významný objav. Ide o nálezy, potvrdzujúce činnosť keltskej mincovne, ktorá sa nachádzala práve v týchto miestach. Okrem samotných stratigrafických vrstiev a objektov svedčili o tejto mincovníckej činnosti nálezy tzv. technickej keramiky. Na území Bratislavy bola objavená v takom množstve po prvý raz.
Do priestoru expozície je zaradených niekoľko vybraných artefaktov, z ktorých každý vo svojej kategórii reprezentuje povahu a charakter predstaveného historického obdobia. Odkláňame sa tak od expozícií presýtených sklenými vitrínami s obrovským počtom zameniteľných exponátov. Získavame tým priestor ako vo fyzickej expozícii, tak aj v pozornosti návštevníka, ktorého autenticky vtiahneme do historickej témy.
Bratislavskí Kelti boli výnimoční tým, že okrem rôznych obrazových motívov a symbolov, väčšinou náboženského a mytologického charakteru, nechali na minciach vyraziť aj nápisy. Tieto sú zároveň najstarším svedectvom použitia latinského písma - kapitály - na našom území. Poznáme celkove 16 nápisov na najväčších strieborných minciach, tzv. tetradrachmách (17g), ktoré môžu byť podľa jazykovedných analýz osobnými menami vládcov a panovníkov. Najčastejší je nápis BIATEC, podľa neho dostali názov „biateky“.
Posledny objav Biatekov v Bratislave, foto Lea Lovíšková
Posledny objav Biatekov v Bratislave, foto Lea Lovíšková

Organizátori

Galéria mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Partneri

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Bratislava Tourist Board

Projekt finančne podporili

ARCH, Fond na podporu umenia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri

Citylife, FlashArt, Artalk, Rádio Devín, inBA, GoOut

Zaži výstavu

Predaj 0 euro bankovky

BIATEC. Keltská mincovňa

V septembri GMB otvorila novú multimediálnu expozíciu BIATEC. Keltská mincovňa. Pri tejto príležitosti, vznikol nápad vytvoriť prvú mincovú bankovku. Euro Suvenír s motívom pokladu keltských mincí si môžete kúpiť už od 26. 11. v čase otváracích hodín v Pálffyho paláci na Panskej 19. Expozícia bola pripravená v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, s cieľom prezentovať verejnosti miestne kultúrne dedičstvo keltskej civilizácie prostredníctvom vizuálnych príbehov.
Detail

Na stiahnutie

Tlačová správa

Leták