Naše priestory

Vstupenky

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladniach obidvoch palácov alebo online v detaile podujatia. Každá vstupenka, či už na program, alebo výstavu, oprávňuje zákazníka k jednorazovej návšteve všetkých výstav v danom paláci. Pri pokladni je možná platba kartou. Detailný cenník všetkých služieb nájdete tu.
 • 8 € – Mirbachov palác alebo Pálffyho palác *
 • 10 € – Mirbachov palác a Pálffyho palác *
 • 40 € – permanentka *
* 50 % zľavnené pre ISIC, ITIC, EURO 26, 60+, ŤZP-S

Vstup zdarma

 • Menej ako 18 rokov
 • Držitelia preukazu AICA, IAA, ICOM, RGS, ZMS, ŤZP, Bratislava CARD
 • Študentstvo výtvarného umenia, dejín umenia, architektúry, estetiky, kulturológie (po predložení ISIC karty alebo indexu)
 • Turistický sprievod, ak sprevádza skupinu
 • Pedagogický sprievod, ak sprevádza skupinu
 • Počas vernisáží a finisáží
 • Zamestnanci Magistrátu hlavného mesta, MMB, BKIS, MK s preukazom zamestnanca
 • Rodinní príslušníci zamestnancov GMB spolu so zamestnancom
 • Spolupracovníci a partneri GMB, hostia kurátora výstavy
 • Každá prvá streda v mesiaci
 • Ateliér v Mirbachovom paláci
 • Nádvorie v Mirbachovom aj Pálffyho paláci

Školské návštevy bez vzdelávacieho programu

 • 0 € – Učiteľský dozor v skupine
 • 0 € – Žiactvo a študentstvo škôl mladšie ako 18 rokov
 • 2 € – Študentstvo vysokých škôl nie výtvarného zamerania
Skupina nad 30 osôb sa musí vopred objednať na e-mailovej adrese: [email protected]. Viac o vzdelávacích programoch tu.

Kúpte pre seba

Permanentka umožňuje neobmedzený vstup do oboch palácov GMB na všetky výstavy a stále expozície počas doby platnosti (365 dní) a 20 % zľavu na knihy vydavateľstva GMB. Platnosť permanentky začína v deň nákupu, vydáva sa na meno a je neprenosná. Môžete si ju zakúpiť v pokladniach alebo online tu. Permanentku dostanete v elektronickej podobe na e-mail a pri prvej návšteve GMB fyzicky pri pokladni.

Permanentka neplatí na programy a sprievodné podujatia: kurátorské sprievody, koncerty, prednášky, workshopy a pod.

40 € – základná permamanetka *
* 50 % zľavnené pre ISIC, ITIC, EURO 26, 60+, ŤZP-S

Darujte permanentku

Ak chcete permanentku GMB darovať, ale nie ste si istí, kto ju bude používať, môžete si vybrať túto možnosť. Obdarovaný dostane pri prvej návšteve GMB fyzickú permanentku na meno, ktoré uvedie. Poukaz je potrebné vymeniť do šiestich mesiacov po jeho vystavení.

Permanentka neplatí na programy a sprievodné podujatia (kurátorské sprievody, koncerty, prednášky, workshopy a pod.)

40 € – základná permamanetka *
* 50 % zľavnené pre ISIC, ITIC, EURO 26, 60+, ŤZP-S