Cenník služieb

Vstupenky, programy pre školy, podujatia, fotografovanie, reprodukcie, rešerš a prenájmy.

Ceny vstupeniek sa pri každej akcii líšia. Môžete si ich zaobstarať buď na mieste, alebo v detaile konkrétnych udalostí tu na webe.

Vstup zdarma

Deti do 6 rokov
Držitelia preukazu AICA, ICOM, RGS, ZMS, ZŤP, Bratislava CARD
Turistickí sprievodcovia
Študenti umeleckých škôl, ZUŠ, SŠ, VŠ dejín umenia, architektúry, estetiky, kulturológie, po predložení školského preukazu alebo indexu
Pedagogický sprievod

Vstupenky

5 € – základná *
10 € – rodinná
20 € – permanentka *
1 € – vstup pre školy ZŠ, SŠ, VŠ
* 50 % zľavnené pre deti 6 – 18, ISIC, ITIC, 60+, ZŤP, ZŤPS

Vzdelávacie programy pre školy

0 € – DSS, ŠMŠ, ŠZŠ
1 € – MŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ výtvarného zamerania
2 € – ZŠ, SŠ, VŠ, CVČ

Sprievodné podujatia (v cene je zahrnutý vstup do výstavy)

2,5 € – programy 60+
5 € – kurátorské, lektorské, autorské sprievody*
5 € – prednášky a diskusie*
5 € – anglické výklady
5 € – programy pre rodičov na materskej dovolenke
5 € – koncerty, divadelné a tanečné predstavenia
5 € – prechádzky za umením
10 € – workshopy
* 50 % zľavnené pre deti 6 – 18, ISIC, ITIC, 60+, ZŤP, ZŤPS
Cenník podujatí, ktorých je GMB partnerom, nájdete na podstránke konkrétneho podujatia.

Fotografovanie a filmovanie, cena za každú začatú hodinu

40 € – svadobné fotenie a komerčné účely
10 € – študijné a vedecké účely

Zapožičanie reprodukcie na jednoúčelové použitie (sken, fotografia), cena za 1 reprodukciu.

40 € – komerčné účely
10 € – vedecké a študijné účely

Rešeršné služby a poskytovanie údajov o zbierkových predmetoch, cena za každú začatú hodinu

Komerčné účely
5 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
20 € – zložitá rešerš
Vedecké a študijné účely
0 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
10 € – zložitá rešerš

Prenájmy

Podujatia nekomerčného charakteru do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 25 €.
300 € – MP prízemie (nádvorie + ateliér)
200 € – Nádvorie MP alebo PP
150 € – MP prízemie, 1. poschodie alebo 3. poschodie
100 € – PP suterén alebo 1. poschodie
Podujatia komerčného charakteru do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 50 €.
500 € – MP prízemie (nádvorie + ateliér)
350 € – Nádvorie MP alebo PP
300 € – MP prízemie, 1. poschodie alebo 3. poschodie
200 € – PP suterén alebo 1. poschodie

Technické vybavenie

K dispozícii je aj technické vybavenie - projektor, reproduktory, mikrofón. Cena dohodou.

Personálne zabezpečenie

Počas celého podujatia musí byť na mieste minimálne jeden interný zamestnanec GMB. Cena dohodou podľa počtu hodín a zamestnancov.