Cenník služieb

Vstupenky, programy pre školy, podujatia, fotografovanie, reprodukcie, rešerš a prenájmy.

Ceny vstupeniek sa pri každej akcii líšia. Môžete si ich zaobstarať buď na mieste, alebo v detaile konkrétnych udalostí tu na webe.

Vstup zdarma

  • Každá 1. streda v mesiaci
  • Deti do 6 rokov
  • Držitelia preukazu AICA, ICOM, RGS, ZMS, ZŤP, Bratislava CARD
  • Turistický sprievod ak sprevádza skupinu
  • Pedagogický sprievod ak sprevádza skupinu
  • Študenti umeleckých škôl, ZUŠ, SŠ, VŠ dejín umenia, architektúry, estetiky, kulturológie, po predložení školského preukazu alebo indexu
  • Voľný vstup je aj na nádvoria palácov a do Ateliéru GMB v Mirbachovom paláci
  • Počas vernisáží a finisáží

Vstupenky

6 € – základná *
12 € – rodinná
24 € – permanentka *
1 € – vstup pre školy ZŠ, SŠ, VŠ
* 50 % zľavnené pre deti 6 – 18, ISIC, ITIC, 60+

Vzdelávacie programy pre školy

Viac o vzdelávacích programoch tu.

Sprievodné podujatia (v cene je zahrnutý vstup na výstavy)

3 € – programy 60+
6 € – kurátorské, lektorské, autorské sprievody*
6 € – Let's Talk Art*
6 € – Na skok do výstavy*
6 € – kino*
10 € – koncerty
12 € – Rodinné popoludnie, 2 dospelí a deti
* 50 % zľavnené pre deti 6 – 18, ISIC, ITIC, 60+, ZŤP, ZŤPS
Cenník podujatí, ktorých je GMB partnerom, nájdete na podstránke konkrétneho podujatia.

Fotografovanie a filmovanie, cena za každú začatú hodinu

50 € – svadobné fotenie a komerčné účely
10 € – študijné a vedecké účely

Poskytnutie reprodukcie na jednoúčelové použitie (sken, fotografia)

Cenu za poskytnutie digitálnych reprodukcií diel posudzujeme individuálne podľa konkrétneho diela a účelu použitia.

Rešeršné služby a poskytovanie údajov o zbierkových predmetoch, cena za každú začatú hodinu

Komerčné účely
5 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
20 € – zložitá rešerš
Vedecké a študijné účely
0 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
10 € – zložitá rešerš

Prenájmy

Mirbachov palác (MP)
Pálffyho palác (PP)
Podujatia nekomerčného charakteru do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 30 €.
360 € – MP prízemie (nádvorie + ateliér) k dispozícii sú termíny mimo otváracích hodín GMB, v pondelok bez časového obmedzenia
240 € – Nádvorie MP alebo PP
180 € – 1. poschodie - koncertná sála, bez časového obmedzenia
180 € – 3. poschodie – podkrovie – k dispozícii sú termíny počas pracovných dní po 17.00, počas soboty, nedele bez časového obmedzenia
Podujatia komerčného charakteru do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 60 €.
600 € – MP prízemie (nádvorie + ateliér) k dispozícii sú termíny mimo otváracích hodín GMB, v pondelok bez časového obmedzenia
420 € – Nádvorie MP alebo PP
360 € –1. poschodie – koncertná sála, bez časového obmedzenia
180 € – 3. poschodie – podkrovie – k dispozícii sú termíny počas pracovných dní po 17.00, počas soboty, nedele bez časového obmedzenia

Technické vybavenie

K dispozícii je aj technické vybavenie - projektor, reproduktory, mikrofón. Cena dohodou.

Personálne zabezpečenie

Počas celého podujatia musí byť na mieste minimálne jeden interný zamestnanec GMB. Cena dohodou podľa počtu hodín a zamestnancov.