Cenník služieb

Vstupenky, programy pre školy, podujatia, fotografovanie, reprodukcie, rešerš a prenájmy.

Ceny vstupeniek sa pri každej akcii líšia. Môžete si ich zaobstarať buď na mieste, alebo v detaile konkrétnych udalostí tu na webe.

Vstup zdarma

  • Deti do 6 rokov
  • Držitelia preukazu AICA, ICOM, RGS, ZMS, ZŤP, Bratislava CARD
  • Turistickí sprievodcovia
  • Študenti umeleckých škôl, ZUŠ, SŠ, VŠ dejín umenia, architektúry, estetiky, kulturológie, po predložení školského preukazu alebo indexu
  • Pedagogický sprievod

Vstupenky

5 € – základná *
10 € – rodinná
20 € – permanentka *
1 € – vstup pre školy ZŠ, SŠ, VŠ
* 50 % zľavnené pre deti 6 – 18, ISIC, ITIC, 60+

Vzdelávacie programy pre školy

0 € – DSS, ŠMŠ, ŠZŠ
1 € – MŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ výtvarného zamerania
2 € – ZŠ, SŠ, VŠ, CVČ

Sprievodné podujatia (v cene je zahrnutý vstup do výstavy)

2,5 € – programy 60+
5 € – kurátorské, lektorské, autorské sprievody*
5 € – prednášky a diskusie*
5 € – anglické výklady
5 € – programy pre rodičov na materskej dovolenke
5 € – koncerty, divadelné a tanečné predstavenia
5 € – prechádzky za umením
10 € – workshopy
* 50 % zľavnené pre deti 6 – 18, ISIC, ITIC, 60+, ZŤP, ZŤPS
Cenník podujatí, ktorých je GMB partnerom, nájdete na podstránke konkrétneho podujatia.

Fotografovanie a filmovanie, cena za každú začatú hodinu

40 € – svadobné fotenie a komerčné účely
10 € – študijné a vedecké účely

Zapožičanie reprodukcie na jednoúčelové použitie (sken, fotografia)

Cenu za poskytnutie digitálnych reprodukcií diel posudzujeme individuálne podľa konkrétneho diela a účelu použitia.

Rešeršné služby a poskytovanie údajov o zbierkových predmetoch, cena za každú začatú hodinu

Komerčné účely
5 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
20 € – zložitá rešerš
Vedecké a študijné účely
0 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
10 € – zložitá rešerš

Prenájmy

Podujatia nekomerčného charakteru do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 25 €.
300 € – MP prízemie (nádvorie + ateliér)
200 € – Nádvorie MP alebo PP
150 € – MP prízemie, 1. poschodie alebo 3. poschodie
100 € – PP suterén alebo 1. poschodie
Podujatia komerčného charakteru do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 50 €.
500 € – MP prízemie (nádvorie + ateliér)
350 € – Nádvorie MP alebo PP
300 € – MP prízemie, 1. poschodie alebo 3. poschodie
200 € – PP suterén alebo 1. poschodie

Technické vybavenie

K dispozícii je aj technické vybavenie - projektor, reproduktory, mikrofón. Cena dohodou.

Personálne zabezpečenie

Počas celého podujatia musí byť na mieste minimálne jeden interný zamestnanec GMB. Cena dohodou podľa počtu hodín a zamestnancov.