Cenník služieb

Vstupenky, programy pre školy, podujatia, fotografovanie, reprodukcie, rešerš a prenájmy.

Vstupenky môžete zakúpiť na pokladniach obidvoch palácov alebo online v detaile podujatia. Každá vstupenka, či už na program, alebo výstavu, oprávňuje zákazníka k jednorazovej návšteve všetkých výstav v danom paláci. Pri pokladni je možná platba kartou. Ceny vstupeniek sa pri každej akcii líšia.

Vstup zdarma

 • Menej ako 18 rokov
 • Držitelia preukazu AICA, IAA, ICOM, RGS, ZMS, ŤZP, Bratislava CARD
 • Študentstvo výtvarného umenia, dejín umenia, architektúry, estetiky, kulturológie (po predložení ISIC karty alebo indexu)
 • Turistický sprievod, ak sprevádza skupinu
 • Pedagogický sprievod, ak sprevádza skupinu
 • Počas vernisáží a finisáží
 • Zamestnanci Magistrátu hlavného mesta, MMB, BKIS, MK s preukazom zamestnanca
 • Rodinní príslušníci zamestnancov GMB spolu so zamestnancom
 • Spolupracovníci a partneri GMB, hostia kurátora výstavy
 • Každá prvá streda v mesiaci
 • Ateliér v Mirbachovom paláci
 • Nádvorie v Mirbachovom aj Pálffyho paláci

Vstupenky

 • 8 € – Mirbachov palác alebo Pálffyho palác *
 • 10 € – Mirbachov palác a Pálffyho palác *
 • 40 € – Ročná permanentka *
* 50 % zľavnené pre ISIC, ITIC, EURO 26, 60+, ŤZP-S

Školské návštevy bez vzdelávacieho programu

 • 0 € – Učiteľský dozor v skupine
 • 0 € – Žiactvo a študentstvo škôl do 18 rokov
 • 2 € – Študentstvo vysokých škôl nie výtvarného zamerania
Školské skupiny bez vzdelávacieho programu nie je potrebné nahlasovať, avšak o návšteve skupiny nad 30 osôb prosíme informovať e-mailom na adrese: [email protected]. V prípade neohláseného príchodu vám nemôžeme vždy zabezpečiť vstup do výstavných priestorov vzhľadom na aktuálne kapacitné možnosti.

Vzdelávacie programy pre školy

 • 0 € – program pre MŠ, 60 min
 • 0 € – program pre ZŠ, SŠ, VŠ, 90 min
Viac o vzdelávacích programoch tu. V roku 2024 sú vďaka podpore Fondu na podporu umenia všetky vzdelávacie programy pre školské skupiny zadarmo.

Programy a podujatia (v cene vstupenky je zahrnutý vstup na výstavy)

 • 4 € – rodinný program
 • 8 € – kurátorský, lektorský, autorský sprievod, diskusia, prednáška *
 • 10 € – koncert
 • 18 € – workshop v Ateliéri 15+
 • 100 € – lektorský výklad pre dohodnutú skupinu v slovenskom alebo anglickom jazyku
* 50 % zľavnené pre deti 6 – 18, ISIC, ITIC, 60+, ŤZP, ŤZP-S
Cenník špeciálnych programov aj partnerských podujatí nájdete na konkrétnej webovej podstránke. Programy pre znevýhodnené skupiny – cena dohodou po kontakte na e-mailovej adrese: [email protected].

Fotografovanie a filmovanie, cena za každú začatú hodinu

 • 0 € – súkromné účely a médiá
 • 10 € – študijné a vedecké účely
 • 50 € – svadobné fotenie a komerčné účely
Fotografovanie a nahrávanie videa je možné vo všetkých priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca dostupných pre návštevníkov, GMB si vyhradzuje právo v konkrétnych prípadoch nepovoliť fotografovanie v jednotlivých výstavách alebo expozíciách GMB. Na zákaz upozorní návštevníka formou piktogramu pri vstupe do predmetných výstavných priestorov.

Poskytnutie reprodukcie na jednoúčelové použitie (sken, fotografia)

Cenu za poskytnutie digitálnych reprodukcií diel posudzujeme individuálne podľa konkrétneho diela a účelu použitia.

Rešeršné služby a poskytovanie údajov o zbierkových predmetoch, cena za každú začatú hodinu

Komerčné účely
 • 5 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
 • 20 € – zložitá rešerš
Vedecké a študijné účely
 • 0 € – jednoduchá rešerš (menej ako 5 predmetov, autorov)
 • 10 € – zložitá rešerš

Prenájmy – podujatia nekomerčného charakteru

Konferencie, semináre, prednášky, workshopy, prenájom koncertnej sály pre základné umelecké školy a pod. Čas prenájmu do troch hodín, každá ďalšia začatá hodina 30 €.
 • 360 € – Mirbachov palác, prízemie (nádvorie a ateliér)
 • 240 € – Nádvorie Mirbachovho alebo Pálffyho paláca
 • 180 € – Mirbachov palác (prízemie; 1. poschodie; 3. poschodie)
 • 120 € – Pálffyho palác (suterén; 1. poschodie)

Prenájmy – podujatia komerčného charakteru

Recepcie, prezentácie, filmovanie, fotenie, svadby a pod. Čas prenájmu do troch hodín, každá ďalšia začatá hodina 60 €.
 • 600 € – Mirbachov palác, prízemie (nádvorie a ateliér)
 • 420 € – Nádvorie Mirbachovho alebo Pálffyho paláca
 • 360 € – Mirbachov palác (prízemie; 1. poschodie; 3. poschodie)
 • 240 € – Pálffyho palác (suterén; 1. poschodie)

Technické vybavenie

100 € – projektor, pc, kabeláž, stojany, mixpult, mikrofóny, reproduktory.

Personálne zabezpečenie

Cena dohodou podľa počtu hodín a zamestnancov. Počas celého podujatia musí byť na mieste minimálne jeden interný zamestnanec GMB.