Školské programy

Vzdelávanie umením

Priveďte žiakov zažiť nové experimenty s výtvarným materiálom prostredníctvom vzdelávacích programov GMB. Programy podporujú vizuálnu gramotnosť a pomáhajú žiakom rozvíjať motoriku a slovnú zásobu. Odomykajú kreativitu, stimulujú mladých, aby objavovali svoj vlastný tvorivý potenciál, tvorili umenie a inšpirovali sa ku kariére v kreatívnom priemysle. Návšteva v Ateliéri GMB pestuje dôveru, vzťah a porozumenie detí a mládeže k umelcom, galériám, kultúrnym centrám či múzeám. Priveďte ich, aby zažili umenie a reagovali naň.

Cenník programov pre školské skupiny

Učiteľský dozor v skupine neplatí vstupné.
0 € – domovy sociálnych služieb, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy
1 € – žiaci a študenti materských škôl, základných umeleckých škôl, stredných a vysokých škôl výtvarného zamerania
2 € – žiaci a študenti základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, centier voľného času

Školské návštevy bez vzdelávacieho programu

Učiteľský dozor v skupine neplatí vstupné.
0 € – školy umeleckého zamerania, domovy sociálnych služieb, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy
1 € – žiaci a študenti materských škôl, základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, centier voľného času

Rezervujte si termín pre svoju školskú skupinu

Návštevu v GMB so študentskou skupinou na program je potrebné nahlásiť vopred.
Školské návštevy bez vzdelávacieho programu nie je potrebné nahlasovať, avšak o návšteve skupiny nad 30 žiakov prosíme informovať vopred. V prípade neohláseného príchodu vám nevieme zabezpečiť istý vstup skupiny do výstavných priestorov vzhľadom na aktuálne kapacitné možnosti.

Kontakt

Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
vzdelavanie@gmb.sk

Vzdelávacie programy jeseň 2022

Trvanie: 90 minút
Školské programy realizujeme v dňoch utorok – piatok v objednaných hodinách. Najskorší čas začiatku programu je 9:00, najneskorší 14:30. Každý program prispôsobujeme veku a charakteru prihlásených žiakov.
5 (1).jpg

Maľbe pod kožu

Vzdelávací program

Staré maliarske techniky v sebe ukrývajú zložité technologické postupy. Príprava podkladu či záverečné lakovanie mohli v niektorých prípadoch zabrať viac času ako samotná maľba. V rámci programu si povieme a názorne ukážeme, aké postupy si maliari v minulosti museli osvojiť, aby vzniklo umelecké dielo.
Detail
Miestošpecifická inštalácia so zrkadiel a cca dvanásťtisíc kníh vyradených z knižníc v rozmeroch cca 220 x 380 x 608 cm.

Rande s ilúziou

Vzdelávací program

Zdá sa, že umelci sa na poli medzi zdaním a realitou pohybujú veľmi radi. Je to miesto ich skúmania, hier i prekvapení. V galérii sa v rámci tejto témy zameriame na dve diela, objekt a prostredie, ktoré účinným spôsobom za pomoci zrkadla zapájajú diváka do aktívneho vnímania. Necháme sa zviesť aj my, jednak k zážitkovým a jednak k experimentálnym aktivitám.
Detail
Kaligrafia inak Vzdelávaci program

Kaligrafia inak

Vzdelávací program

Písmo je jeden z najprevratnejších vynálezov ľudstva, podstatný pre komunikáciu či vzdelanie, no nemenej fascinujúci je aj po vizuálnej stránke. Každý z nás má svoj rukopis, no podľa písma vieme rozlišovať aj časové obdobia či miestne kultúry. Medzi dielami v galérii nájdeme historické príklady použitia písma v stredoveku a v ateliéri si vyskúšame náročnú techniku písania gotickou minuskulou.
Detail
Screen Shot 2022-09-16 at 8.42.20.png

Farebné kúzla

Vzdelávací program

Svetlo prenikajúce cez vitráže, obrazy s plátkami pravého zlata, symetria tvarov, toto všetko prispievalo k očareniu ľudí v katedrále v stredoveku a funguje aj dnes. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.
Detail
Gotická tabuľová maľba a plastika Stála expozícia v Pálffyho paláci

Menu pre chrobáka

Vzdelávací program

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická drevená socha, Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo zo začiatku 14. storočia a spoločne si vyskúšame niektoré reštaurátorské postupy.
Detail
GMB--C_61--1_1--_2015_03_09_--LP_A4.jpg

Ako cez kopirák

Vzdelávací program

Program je zameraný na počiatky grafických techník, ktoré vďaka jednoduchému kopírovaniu urobili umenie dostupnejším pre širšie vrstvy obyvateľstva. Žiaci sa zoznámia s pojmami ako reprodukcia, kópia, matrica, odtlačok či drevorez. V tvorivej časti programu budeme aj my zhotovovať vlastnoručné grafické rytiny. Inšpiráciou k ich motívom nám budú vybrané pamiatky Starého mesta, za ktorými sa vyberieme po vzore vzdelanej a tvorivej osobnosti Gisely Weyde.
Detail