Prenájom priestorov

v Mirbachovom a Pálffyho paláci

Galéria mesta Bratislavy ponúka na prenájom exkluzívne priestory v historických budovách Mirbachovho a Pálffyho paláca v centre mesta. Tieto priestory sú ideálne na spoločenské stretnutia každého druhu – literárne a hudobné večery, prednášky, videoprojekcie, panelové diskusie, semináre a workshopy, ale aj svadobne obrady či slávnostné recepcie. Mirbachov a Pálffyho palác sú vynikajúcou scénografiou pre príležitostné fotografovanie či nahrávanie dobových videí. Priestory je možné prenajať na účely, ktoré sú v súlade s Etickým kódexom GMB.

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Ateliér MP

 • Rozloha: 150 m2
 • interiér, prízemie
 • Kapacita: sedenie 50 osôb; státie 100 osôb
 • Novootvorený Ateliér MP sa nachádza v reprezentatívnych priestoroch Mirbachovho paláca v pamiatkovej pešej zóne Bratislavy a ponúka priestory na rôzne príležitosti. Ateliér pozostáva z troch miestností (48m2, 40m2 a 60m2). Je možné prenajať všetky tri miestosti, avšak v časti s vybavením na workshopy nie je možné presúvať a dopĺňať vybavenie. Ateliér má bezbariérový vstup na prízemí historickej budovy paláca s vnútorným nádvorím a fontánou od Viktora Tilgnera. Je ideálny na spoločenské stretnutia, literárne a hudobné večery, prednášky, panelové diskusie, semináre a workshopy každého druhu.

Nádvorie MP

 • Rozloha: 160 m2
 • exteriér, prízemie
 • Kapacita: sedenie 70 osôb; sedenie balkón 30 osôb; státie 140 osôb
 • Mirbachov palác patrí k najzachovalejším budovám v pôvodnej architektúre starého Prešporka. Nádvorie rokokového paláca s bezbariérovým vstupom a fontánou od Viktora Tilgnera je ideálne pre usporiadanie koncertu, čítačky, premietania, divadelného predstavenia či rautu, svadobnej oslavy alebo iného významného spoločenského podujatia.

Koncertná sála MP

 • Rozloha: 76 m2
 • interiér, 1. poschodie
 • Kapacita: sedenie 50 osôb; státie 70 osôb
 • Mirbachov palác patrí k najzachovalejším budovám v pôvodnej architektúre starého Prešporka. Koncertná sála s vynikajúcimi akustickými vlastnosťami a s bezbariérovým vstupom je ideálnym priestorom na usporiadanie koncertu, prednášky, konferencie či rautu alebo svadobného obradu. K dispozícii je aj klavír a zázemie pre hudobníkov.

Podkrovie

 • Rozloha: 162 m2
 • interiér
 • Kapacita: sedenie 70 osôb; státie 100 osôb
 • Mirbachov palác patrí k najzachovalejším budovám v pôvodnej architektúre starého Prešporka. Podkrovný priestor ponúka komorný priestor na usporiadanie koncertu, workshopu, divadelného predstavenia, kina, prednášky, spoločenského podujatia či menšej konferencie.

Pálffyho palác, Panská 19

Suterén

 • Rozloha: 184 m2
 • interiér
 • Kapacita: státie 100 osôb
 • Pálffyho palác s prvkami gotickej architektúry patrí k výnimočným priestorom historického centra Bratislavy. Netradičný priestor suterénu je ideálny na usporiadanie eventov, fotenia či videoprojekcie.

Nádvorie PP

 • Rozloha: 211 m2
 • exteriér
 • Kapacita: sedenie 50 osôb; státie 120 osôb
 • Pálffyho palác s prvkami gotickej architektúry patrí k výnimočným priestorom historického centra Bratislavy. Nádvorie Pálffyho paláca je prepojené s nádvorím VŠVU[1] , ponúka dostatočne veľký priestor na koncerty, divadelné predstavenia, kino, rauty či svadobné obrady.

Ateliér PP

 • Rozloha: 165 m2
 • interiér, 1. poschodie
 • Kapacita: sedenie 40 osôb (kinosála); státie 120 osôb (ateliér 37 m2, gotická sála 71 m2, kinosála 57 m2)
 • Ateliér PP sa nachádza v reprezentatívnych priestoroch Pálffyho paláca na Panskej 19 v pamiatkovej pešej zóne Bratislavy. Pozostáva z troch miestností (ateliér 37 m2, gotická sála 71 m2 a kinosála 57 m2) a ponúka priestor na usporiadanie konferencií, recepcií či prednášok.

Cenník

Podujatia komerčného charakteru

(recepcie, prezentácie, filmovanie, fotenie, svadby a pod.)
 • Mirbachov palác, prízemie (nádvorie a ateliér MP) 600 €/do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 60 €
 • Nádvoria 420 €/do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 60 €
 • MP (prízemie, 1. poschodie, 3. poschodie) 360 €/do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 60 €
 • PP (suterén, 1. poschodie) 240 €/do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 60 €

Podujatia nekomerčného charakteru

(konferencie, semináre, prednášky, workshopy, prenájom koncertnej sály pre Základné umelecké školy a pod. )
 • Mirbachov palác, prízemie (nádvorie a ateliér MP) 360 €/do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 30 €
 • Nádvoria 240 €/do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 30 €
 • MP (prízemie, 1. poschodie, 3. poschodie) 180 €/do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 30 €
 • PP (suterén, 1. poschodie) 120 €/do 3 hodín, každá ďalšia začatá hodina 30 €

Personálne zabezpečenie

Cena dohodou podľa počtu hodín a zamestnancov– Počas celého podujatia musí byť na mieste minimálne jeden interný zamestnanec GMB.

Technické vybavenie

Cena dohodou – K dispozícii je aj technické vybavenie – projektor, reproduktory, mikrofón.

Fotografovanie a filmovanie v interiéroch paláca

 • Fotografovanie bez použitia blesku a statívu na súkromné účely je v expozíciách GMB povolené.
 • GMB si vyhradzuje právo v konkrétnych prípadoch nepovoliť fotografovanie na jednotlivých výstavách alebo expozíciách GMB. Na zákaz upozorní návštevníka formou piktogramu pri vstupe do predmetných výstavných priestorov.
 • Fotografovanie a filmovanie v interiéroch paláca na komerčné účely sa uskutočňuje na základe žiadosti a za finančnú úhradu podľa platného cenníka GMB.
 • Filmovanie za účelom spravodajskej relácie informačného charakteru je od finančnej úhrady oslobodené.

Fotografovanie na komerčné účely

1 hodina / 50 € – Fotografovanie a nahrávanie videa je možné vo všetkých priestoroch MP a PP dostupných pre návštevníkov (expozície, výstavné priestory, ateliér, koncertná sála a kinosála, nádvoria, balkóny)

Kontakt

Mgr. Anna Sopková
vedúca produkčná pracovníčka
[email protected]