Kontakty

Galéria mesta Bratislavy je inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Dôležité kontakty

Mirbachov palác
pokladňa +421 949 002 942
recepcia +421 948 315 194
Pálffyho palác
pokladňa a recepcia +421 949 002 147        
Oficiálne žiadosti o informácie, reprodukcie a výpožičky zbierkových predmetov
[email protected]
Kontakt pre médiá
Mgr. Zuzana Novotná
+421 949 012 637
+421 907 398 549
[email protected]
Rezervácie pre školské skupiny a prehliadky expozícií
Mgr. Vladislav Malast
+421 907 336 595
[email protected]
Prenájom priestorov
Mgr. Anna Sopková
+421 902 463 519
[email protected]
Protikorupčné info a sťažnosti
[email protected]

Fakturačné údaje

Galéria mesta Bratislavy
Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava
IČO 00179752
DIČ 2020801772
IČ DPH SK2020801772
Bankové spojenie ČSOB
Bežný účet SK90 7500 0000 0000 2593 6323
Grantový účet SK95 7500 0000 0002 2503 6493
Nie sme platcami DPH

Korešpondenčná adresa

Galéria mesta Bratislavy
Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Organizačná štruktúra GMB

Kontakty na našich zamestnancov nájdete tu