Organizačná štruktúra GMB

Zamestnancov GMB môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky v čase 9.00 – 14.00.

Kancelária riaditeľky

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka
[email protected]
Veronika Guráňová Vargová
asistentka riaditeľky
[email protected]

Personálne oddelenie

Miroslava Sovová
personalistka a mzdová účtovníčka
[email protected]

Oddelenie komunikácie a marketingu

Mgr. art. Anna Jablonowska-Holy
online marketing špecialistka
[email protected]
Mgr. Zuzana Novotná
manažérka pre publicitu
[email protected]

Knižnica

Mgr. Mária Pracná
knihovníčka, archivárka
[email protected]
Mgr. Anna Zajacová
knihovníčka, archivárka
[email protected]

Úsek ekonomicko-prevádzkový

Pavol Beliš
vedúci úseku ekonomicko-prevádzkového, zástupca riaditeľky pre investičnú a prevádzkovú činnosť
[email protected]

Ekonomické oddelenie

Mgr. Viera Pócsová
vedúca ekonómka
[email protected]
Jana Kučerová
samostatná ekonómka
[email protected]
Ján Trokšiar
referent pokladne pre správu majetku
[email protected]

Oddelenie technického zabezpečenia

Filip Struhár
Samostatný odborný referent pre OTZ a koordinátor upratovačov/čiek
[email protected]

Úsek zbierok, expozícií a výstav

Mgr. Zuzana Flašková
hlavná kurátorka, vedúca úseku zbierok, expozícií a výstav, zástupkyňa riaditeľky pre odbornú činnosť
[email protected]

Oddelenie správy zbierok

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka zbierky moderného umenia
[email protected]
Mgr. Mira Keratová, PhD.
kurátorka zbierky súčasného umenia
[email protected]
Ing. Mgr. Patrícia Ballx
kurátorka zbierky starej kresby a grafiky
[email protected]
Mgr. Dominika Zbončáková
kurátorka zbierky starej maľby a sochy
[email protected]
Mgr. Lucia Kuklová
asistentka zbierky maľby, sochy, trojrozmerného umenia a iných médií
[email protected]
Mgr. Kristína Mišechová
Asistentka a správkyňa depozitára zbierky grafiky, kresby, ilustrácie
[email protected]
Pavol Látal
správca depozitára maľby, sochy, trojrozmerného umenia a iných médií
[email protected]
Mgr. Alexandra Grúňová
manažérka edičných projektov
[email protected]

Reštaurátorské oddelenie

Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
vedúca reštaurátorka
[email protected]
Anna Gregová, akad. mal.
samostatná reštaurátorka
[email protected]
Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká
samostatná reštaurátorka
[email protected]
Mgr. art. Katarína Vaneková
samostatná reštaurátorka
[email protected]
Mgr. art. Róbert Szemzö
samostatný reštaurátor
[email protected]

Úsek programovej a projektovej činnosti

Oddelenie umenia vo verejnom priestore

Mgr. Linda Blahová
Kurátorka umenia vo verejnom priestore
[email protected]
Mgr. Nikoleta Bukovská
Junior kurátorka umenia vo verejnom priestore
[email protected]

Oddelenie galerijnej pedagogiky

Mgr. Vendy Kováčová
vedúca oddelenia vzdelávania
[email protected]
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]
Mgr. art. Ludmila Hrachovinová
galerijná pedagogička, výtvarníčka
[email protected]

Oddelenie produkcie projektov

Mgr. Anna Sopková
vedúca produkčná pracovníčka
[email protected]
Dagmar Beníčková
produkčná pracovníčka pre OPV
[email protected]
Jozef Chovančák
samostatný technik
[email protected]
Jaroslav Beníček
samostatný technik
[email protected]

Oddelenie programov pre verejnosť

Mgr. art. Katarína Karafová ArtD.
manažérka sprievodných programov
[email protected]

Na stiahnutie

Organizačná štruktúra GMB