Organizačná štruktúra GMB

Zamestnancov GMB môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky v čase 9.00 – 14.00.

Kancelária riaditeľky

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka
[email protected]
Veronika Guráňová Vargová
asistentka riaditeľky
[email protected]
Miroslava Sovová
personalistka a mzdová účtovníčka
[email protected]

Úsek odbornej činnosti

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
vedúca úseku
[email protected]

Oddelenie zbierok

Mgr. Zuzana Flašková
vedúca oddelenia zbierok
[email protected]
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka zbierky moderného umenia
[email protected]
Mgr. Mira Keratová, PhD.
kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia
[email protected]
Ing. Mgr. Patrícia Ballx
kurátorka zbierky starej kresby a grafiky
[email protected]
Mgr. Dominika Zbončáková
kurátorka zbierky starej maľby a sochy
[email protected]
Mgr. Linda Blahová
projektová manažérka Umenie mesta
[email protected]
Mgr. Nikoleta Bukovská
samostatná odborná pracovníčka (Umenie mesta)
[email protected]
Mgr. Lucia Kuklová
asistentka zbierky maľby, sochy, trojrozmerného umenia a iných médií
[email protected]
Mgr. Kristína Mišechová
asistentka zbierky grafiky, kresby a ilustrácie
[email protected]
Pavol Látal
správca depozitára
[email protected]

Reštaurátorské oddelenie

Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
hlavná reštaurátorka
[email protected]
Anna Gregová, akad. mal.
reštaurátorka
[email protected]
Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká
reštaurátorka
[email protected]
Mgr. art. Katarína Vaneková
reštaurátorka
[email protected]

Oddelenie produkcie

Mgr. Anna Sopková
produkčná výstav
[email protected]
Petra Balíková
produkčná výstav
[email protected]
Jozef Chovančák
technik
[email protected]
Jaroslav Beniček
technik
[email protected]
Róbert Klváček
media technik
[email protected]

Knižnica

Mária Pracná
knihovníčka, archivárka
[email protected]

Úsek komunikácie a marketingu

Mgr. art. Jana Janotková
vedúca úseku komunikácie a marketingu
[email protected]

Oddelenie komunikácie

Mgr. Zuzana Novotná
PR manažérka
[email protected]
Mgr. Alexandra Grúňová
manažérka edičných projektov
[email protected]

Oddelenie sprievodných programov

Mgr. Petra Maláková
manažérka sprievodných programov
[email protected]
Dagmar Beničková
produkčná sprievodných programov
[email protected]

Oddelenie vzdelávania

Mgr. Vendy Kováčová
vedúca vzdelávacieho oddelenia
[email protected]
Mgr. Petra Baslíková
galerijná pedagogička
[email protected]
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]

Úsek ekonomicko-prevádzkový

Pavol Beliš
vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku
[email protected]

Ekonomické oddelenie

Mgr. Viera Pócsová
vedúca ekonómka
[email protected]
Jana Kučerová
ekonómka
[email protected]
Ján Trokšiar
manažér pokladne a správy majetku
[email protected]

Oddelenie technického zabezpečenia

Filip Struhár
referent ekonomicko-hospodárskeho úseku
[email protected]

Na stiahnutie

Organizačná štruktúra GMB