Organizačná štruktúra GMB

Zamestnancov GMB môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky v čase 9.00 – 14.00.

Kancelária riaditeľky

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka
+421 903 322 423
trnovska@gmb.sk
Mgr. Nikoleta Bukovská
asistentka riaditeľky
+421 949 000 314
gmb@gmb.sk
Miroslava Sovová
personalistka a mzdová účtovníčka
+421 949 017 231
personalne@gmb.sk

Úsek odbornej činnosti

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
vedúca úseku
trnovska@gmb.sk
ODDELENIE ZBIEROK
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka zbierky moderného umenia
+421 948 238 579
zofia@gmb.sk
Mgr. Mira Keratová, PhD.
kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia
+421 905 511 582
keratova@gmb.sk
Mgr. Patrícia Ballx
kurátorka zbierky starej kresby a grafiky
+421 948 895 194
ballx@gmb.sk
Mgr. Zoja Droppová
kurátorka umenia vo verejnom priestore
+421 948 949 413
droppova@gmb.sk
Mgr. Lucia Kuklová
asistentka zbierky maľby, sochy, trojrozmerného umenia a iných médií
+421 948 037 358
kuklova@gmb.sk
Mgr. Kristína Mišechová
asistentka zbierky grafiky, kresby a ilustrácie
+421 948 994 355
misechova@gmb.sk
Pavol Látal
správca depozitára
+421 948 070 893
REŠTAURÁTORSKÉ ODDELENIE
+421 948 016 372
+421 948 992 167
Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
hlavná reštaurátorka
davidson@gmb.sk
Anna Gregová, akad. mal.
reštaurátorka
gregova@gmb.sk
Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká
reštaurátorka
nosalova@gmb.sk
Mgr. art. Katarína Vaneková
reštaurátorka
vanekova@gmb.sk
ODDELENIE PRODUKCIE
Mgr. Anna Sopková
produkčná výstav
+421 902 463 519
sopkova@gmb.sk
Jozef Chovančák
technik
+421 915 775 390
technici@gmb.sk
Jaroslav Beniček
technik
+421 908 705 888
technici@gmb.sk
Róbert Klváček
media technik
+421 950 372 969
preztech@gmb.sk
KNIŽNICA
Lucia Halászová
knihovníčka, archivárka
+421 949 013 639
halaszova@gmb.sk

Úsek komunikácie a marketingu

Mgr. art. Anna Jablonowska-Holy
vedúca úseku
+421 908 040 848
jablonowska@gmb.sk
ODDELENIE KOMUNIKÁCIE
Mgr. Zuzana Novotná
PR manažérka
+421 949 012 637
pr@gmb.sk
Mgr. Alexandra Grúňová
manažérka edičných projektov
+421 940 989 966
grunova@gmb.sk
ODDELENIE SPRIEVODNÝCH PROGRAMOV
Mgr. Petra Maláková
manažérka sprievodných programov
+421 910 417 808
malakova@gmb.sk
Dagmar Beničková
produkčná sprievodných programov
+421 915 771 285
benickova@gmb.sk
ODDELENIE VZDELÁVANIA
Mgr. Petra Baslíková
galerijná pedagogička
+421 915 720 819
baslikova@gmb.sk
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
+421 907 336 595
vzdelavanie@gmb.sk
Mgr. Linda Blahová
galerijná výtvarníčka
+421 910 417 315
blahova@gmb.sk

Úsek ekonomicko-prevádzkový

Pavol Beliš
vedúci úseku
+421 948 000 680
belis@gmb.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Mgr. Viera Pócsová
vedúca ekonómka
+421 940 995 935
ekonom@gmb.sk
Katarína Kratochvílová
ekonómka
+421 949 010 526
uctovnictvo@gmb.sk
Ján Laurovič
manažér pokladne a správy majetku
+421 948 947 265
pokladnik@gmb.sk
ODDELENIE TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA
Samuel Rybnikár
vedúci prevádzky
+421 948 990 334
rybnikar@gmb.sk

Na stiahnutie

Organizačná štruktúra GMB