Umenie mesta

Živé formáty pre verejnosť a online databáza diel vo verejnom priestore

Umenie mesta je online databáza, ktorá prináša komplexné informácie o umeleckých realizáciách v uliciach hlavného mesta. Projekt Umenie mesta mapuje umelecké diela vo verejnom priestore Bratislavy od 2. polovice 20. storočia a zahŕňa sochy, fontány, mozaiky, nástenné maľby, a ďalšie umelecké diela či výtvarné artefakty.

Živá mapa diel vo verejnom priestore Bratislavy

Cieľom voľne dostupnej databázy www.umeniemesta.sk je odborne spracovať diela, ktoré boli dlhé roky nepovšimnuté, či považované za nehodnotné a spájané s minulým režimom. V prvej fáze projektu bol zmapovaný IV. okrsok a začalo mapovanie Starého Mesta, pričom databáza bude kontinuálne rozvíjaná. Na základe terénneho, archívneho a umelecko-historického výskumu budú postupne pribúdať diela zo všetkých piatich mestských okresov a sedemnástich samosprávnych mestských častí.
Databázu diel vo verejnom priestore ako svoj vedecko-výskumný projekt založila a spravuje Galéria mesta Bratislavy. Od roku 2022 tím GMB vedený kurátorkou Zojou Droppovou spolu s externými spolupracovníkmi vyberá a spracováva diela, pričom podľa možnosti spolupracuje aj s autormi/kami diel, prípadne s ich dedičmi a pamätníkmi, s výtvarníckymi a architektonickými združeniami a spolkami, vedeckými inštitúciami a samosprávou. Základným kritériom kurátorského výberu je tvorba profesionálnych autorov/iek z obdobia po roku 1945, zastúpených v zbierkach GMB aj iných zbierkotvorných a výskumných inštitúcií.
Závojová fontána v Ružinove. Foto: Matej Hakár
Závojová fontána v Ružinove. Foto: Matej Hakár
Okrem existujúcich diel sa mapujú aj fragmenty a diela presunuté, odstránené alebo zničené. Databáza je odborne klasifikovaná, zameriava sa na umeleckú kvalitu diel a poskytuje informácie o ich význame, okolnostiach vzniku, autoroch*kách, použitých materiáloch a výtvarných technikách. Aktuálne údaje o stave a presnom umiestnení diel, GPS súradniciach a o ich vlastníkoch a správcoch umožňujú navštíviť presné miesto, kde sa objekt nachádza. Údaje v databáze sú tvorené tak, aby ich bolo možné postupne prepájať na Web umenia a ďalšie registre a katalógy. Projekt rozvíja odbornú diskusiu a prinesie aj vzdelávacie programy pre verejnosť, vrátane sprievodných programov pre zahraničné publikum a anglickej verzie webu.
Umenie mesta je dynamická a otvorená databáza, ktorá sa bude pravidelne dopĺňať o nové poznatky z výskumu, aktualizovať a revidovať. Aj verejnosť môže zaslať tipy na ďalšie zaujímavé diela alebo poskytnúť archívne materiály a fotografie k už zverejneným dielam zaslaním na [email protected].

Kontakt

Mgr. Linda Blahová
Kurátorka umenia vo verejnom priestore
[email protected]

Objavujte Umenie mesta

Oči dokorán pre Závojovu fontánu v Bratislave

Podcast

Témou novej epizódy podcastu Oči dokorán je Závojová fontána v Bratislave. O tomto diele aj o fontánach ako umení vo verejnom priestranstve rozpráva historička umenia Zoja Droppová.
Detail

Umenie mesta_FM

Podcast

Objavujte miesta Bratislavy s výnimočným umením. Spolu s Rádiom FM a zaujímavými hosťami vám prinášame príbehy diel vo verejnom priestore.
Detail

Pomníková kultúra - pretrvá či pominie?

záznam diskusie

Uchovať, odstrániť či ponechať voľnému rozkladu? Sú pomníky a pamätníky odrazom našej kolektívnej pamäti? Alebo sú len politickými prejavmi jednotlivých skupín? Kto v súčasnosti rozhoduje o verejnom priestore? Čo je to umelecká kvalita diela a ako dokáže tlmočiť zložité obsahy? Existujú vôbec nadčasové pamätníky?
Detail

Na stiahnutie

Tlačová správa