Pomníková kultúra - pretrvá či pominie?

záznam diskusie

Uchovať, odstrániť či ponechať voľnému rozkladu? Sú pomníky a pamätníky odrazom našej kolektívnej pamäti? Alebo sú len politickými prejavmi jednotlivých skupín? Kto v súčasnosti rozhoduje o verejnom priestore? Čo je to umelecká kvalita diela a ako dokáže tlmočiť zložité obsahy? Existujú vôbec nadčasové pamätníky?
Aj na tieto a iné otázky sa pokúsili odpovedať pozvané osobnosti jesenného živého programu Umenie mesta, ktorý organizuje Galéria mesta Bratislava v rámci svojho dlhodobého vedecko-výskumného projektu. Podujatie je určené širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o tému diel vo verejnom priestore a volá po rozvoji vizuálnej kultúry mesta. Vstup je zadarmo, prednáška sa uskutoční k kaviarni Emil v Mirbachovom paláci.
Hostia:
Milena Bartlová /CZ/, profesorka dejín umenia, pôsobí na UMPRUM v Prahe
Martin Piaček /SK/, sochár a multimediálny umelec, vedie Ateliér vvv na VŠVU v Bratislave
Marína Zavacká /SK/, historička propagandy a odborníčka na obdobia totalitných režimov, pôsobí na Historickom ústave SAV v Bratislave
Moderuje:
Linda Blahová, koordinátorka projektu Umenie mesta Bratislavy GMB