Vzdelávacie programy

k výstave gotického umenia

Najstaršie umelecké diela skrývajú v sebe rôzne tajomstvá. Tvorba diel aj funkcia umenia sa v čase menili. Na jednotlivých programoch spoločne preskúmame použitie farieb, vizuálny jazyk aj štylizáciu v umení.

Farebné kúzla

Cieľová skupina: MŠ a 1. ročník ZŠ
Témy: vitráž, remeslá, princípy gotickej architektúry
Cieľ: rozvíjanie jemnej motoriky a oboznámenie sa so symetriou
Technika: strihanie, lepenie, komponovanie, spolupráca
Medzipredmetové prepojenie s oblasťou Človek a svet práce

Farby pod lupou

Cieľová skupina: 2. – 4. ročník ZŠ
Témy: pigmenty, miešanie farieb, materiálové vrstvy, história a súčasnosť
Cieľ: preskúmať používanie farieb na najstarších dielach a dnes
Technika: pozorovanie, zameranie na detail, smaltovanie
Medzipredmetové prepojenia: matematika, prvouka

Príbehy v čase

Cieľová skupina: 2. st. ZŠ
Témy: príbeh a jeho atribúty, vizuálny jazyk
Cieľ: rozvíjať spoluprácu, hlasový prejav a budovanie príbehu
Technika: storytelling, tvorba komixu
Medzipredmetové prepojenia: slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Odkrývanie vrstiev

Cieľová skupina: SŠ
Témy: postava v stredovekom umení, štylizácia, identita
Cieľ: zistiť viac o postavách z najstarších diel, hľadanie ich identity, ale aj našej vlastnej cez základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného umenia
Technika: pozorovanie, interpretácia, spolupráca, kresba, opis, vyšívanie
Medzipredmetové prepojenia: sociálny a osobnostný rozvoj, občianska náuka, etická výchova a náboženstvo
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]