Vzdelávacie programy

k výstave keltskej mincovne

Prečo je v starom paláci dnes galéria a kde všade sa v nej spája minulosť so súčasnosťou? Na schodisku, v podzemí i v ateliéri sa spoločne zameriame na časové prieniky.
Program k výstave: BIATEC Keltská mincovňa

Navždy sa nezachová

Cieľová skupina: MŠ, 1. ročník ZŠ.
Témy: vrstvy času, zanikanie a uchovávanie, funkcie paláca
Cieľ: rozvíjať časové vnímanie, viesť k hlbšiemu porozumeniu vzťahov medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou
Medzipredmetové prepojenia: orientácia v čase a v priestore, prvouka
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]