Predaj 0 euro bankovky

BIATEC. Keltská mincovňa

V septembri GMB otvorila novú multimediálnu expozíciu BIATEC. Keltská mincovňa. Pri tejto príležitosti, vznikol nápad vytvoriť prvú mincovú bankovku. Euro Suvenír s motívom pokladu keltských mincí si môžete kúpiť už od 26. 11. v čase otváracích hodín v Pálffyho paláci na Panskej 19. Expozícia bola pripravená v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, s cieľom prezentovať verejnosti miestne kultúrne dedičstvo keltskej civilizácie prostredníctvom vizuálnych príbehov.

Podmienky predaja

 • Predaj začína od čísla 01
 • Od čísla 1-100 max 1 ks / 1 osoba bez možnosti výberu čísla vypredané
 • Od čísla 101-1000 max 10 ks / 1 osoba bez možnosti výberu čísla vypredané
 • Nad číslo 1000 neobmedzene s možnosťou výberu čísla
 • Bankovky s číslami 1920 – 2022 (ročníkové): predaj max 1 ks s možnosťou výberu vypredané

Miesto predaja

 • od 26. novembra o 11.00 h
 • GMB, Pálffyho palac, Panská 19 v Bratislave
 • Bankovky nie je možné zakúpiť online, rezervovať alebo posielať poštou, objednávať telefonicky č mailom
 • Nebude vytvorený žiadny poradovník
 • Platba za 0 € bankovku je možná v hotovosti alebo kartou
 • Predaj počas otváracích hodín GMB:
  pondelok zatvorené
  UT / 11:00 – 18:00
  ST / 13:00 – 20:00
  ŠT / PI / SO / NE / 11:00 – 18:00

O bankove

0 Euro Souvenir Galeri mesta Bratislavy
0 Euro Souvenir Galeri mesta Bratislavy
GALÉRIA MESTA BRATISLAVY, PÁLFFYHO PALÁC
BIATEC. Keltská mincovňa, Panská 19
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,-
Miesto predaja: Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava
Autorka fotografie v motíve: Lea Lovíšková
Na fotografii: Poklad keltských mincí z Bratislavského hradu z roku 2009
Organizátori: Galéria mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Partneri: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Bratislava Tourist Board
Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Najnovšie vydanie Euro Suveníru GALÉRIE MESTA BRATISLAVY, PÁLFFYHO PALÁC s motívom keltských mincí v predaji od 26. 11. 2022 Suvenírová eurobankovka vychádza pri príležitosti otvorenia novej stálej expozície BIATEC. Keltská mincovňa. Expozíciu pripravila Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, s cieľom prezentovať verejnosti miestne kultúrne dedičstvo keltskej civilizácie prostredníctvom vizuálnych príbehov. Na území Bratislavy sa našlo od 18. storočia 7 pokladov zlatých a strieborných mincí, statérov, drachiem, didrachiem, tetradrachiem, obolov a veľké množstvo ojedinelých nálezov mincí. Výskum na Panskej ul. 19 priniesol významný objav, a to nálezy, dôkazy potvrdzujúce činnosť keltskej mincovne práve v týchto miestach. Bratislavskí Kelti boli výnimoční tým, že okrem rôznych obrazových motívov a symbolov, väčšinou náboženského a mytologického charakteru, nechali na minciach vyraziť aj nápisy. Tieto sú zároveň najstarším svedectvom použitia latinského písma – kapitály – na našom území. Poznáme celkove 16 nápisov na najväčších strieborných minciach tzv. tetradrachmách, ktoré môžu byť podľa jazykovedných analýz osobnými menami vládcov a panovníkov. Najčastejší je nápis B I A T E C , podľa neho dostali názov „biateky“. Nenechajte si ujsť toto jedinečné spojenie mincí a bankoviek.

Partneri

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Bratislava Tourist Board
Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Obr.7 -poklad mincí (1).JPG
DSC_6281.jpg
DSC_6241.jpg
DSC_6358.jpg
Obr.7 -poklad mincí (1).JPG
DSC_6281.jpg
prev
next