Anetta Mona Chiça, Lucia Tkáčová: Totemy

Intervencia v Pálffyho paláci

Inštalácia Totemy pozostáva zo série piatich unikátnych sôch zo spálených kníh na betónových podstavcoch. Jednotlivé tituly kníh však nie sú rozpo- znateľné, v procese pálenia sa zliali do celistvého sochárskeho diela, ktoré sa vzťahuje k známym geometrickým formám, napr. Brancusiho podstavcovým sochám, a obsahovo sa prepája so sociálnymi utópiami v tradícii umeleckých avantgárd futurizmu či konštruktivizmu. Autorky, ktoré systematicky analyzujú režimy patriarchálne konštruovanej ženskej reprezentácie, pracujú s knihami ako so symbolmi gramotnosti, ktorá je považovaná za, povedzme, mužský, nespochybniteľný znak pokroku. Z kníh, ktoré v novom vertikálnom usporiadaní a krehkosti obhorenia komponujú špecifické majestátne objekty, vytvorili akési iracionálne, len ťažko verbalizovateľné totemické figúry jazyka sochárskeho diela.
Totemy
Totemy