Školské programy

Vzdelávanie umením

Zažite so svojou triedou kreatívny čas v spoločnosti umeleckých diel počas vzdelávacích programov v GMB! Programy podporujú rozvoj vizuálnej gramotnosti, kritického myslenia, scitlivujú voči rôznorodosti a nabádajú žiačky a žiakov k vyjadreniu vlastných myšlienok a názorov, ale aj k otvorenosti myslenia a rešpektovaniu sa navzájom. Vzdelávacie programy tvoríme s ohľadom na obsahové štandardy a snažíme sa témy z oblasti umenia a kultúry medzipredmetovo prepájať s inými odbormi, aby sa umenie stalo prirodzenou súčasťou života mladých ľudí.

Cenník programov pre školské skupiny

V roku 2024 sú školské programy zadarmo!
Ďakujeme Fondu na podporu umenia.

Školské návštevy bez vzdelávacieho programu

Učiteľský dozor v skupine neplatí vstupné.
0 € – žiactvo a študentstvo škôl umeleckého zamerania, domovy sociálnych služieb, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy
1 € – žiactvo a študentstvo materských škôl, základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, centier voľného času

Rezervujte si termín pre svoju školskú skupinu

Návštevu v GMB so študentskou skupinou na program je potrebné nahlásiť vopred.
Školské skupiny bez vzdelávacieho programu nie je potrebné nahlasovať, avšak o návšteve skupiny nad 30 osôb prosíme informovať vopred. V prípade neohláseného príchodu vám nevieme zabezpečiť vstup do výstavných priestorov vzhľadom na aktuálne kapacitné možnosti.

Kontakt

Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]

Ponuka programov 2024

Školské programy realizujeme v dňoch streda – piatok v rezervovaných termínoch od 9.30 do 14.30. Trvanie programov: MŠ: 60 min, ZŠ, SŠ, VŠ: 90 minút

Vzdelávacie programy

k výstave barokového umenia

Keď sa ponoríme do barokového umenia, spoznáme, že môže „dýchať“ prírodou. Na jednotlivých programoch spoločne preskúmame využívanie svetla, tvarov, ale aj tvorbu kompozície.
Detail

Vzdelávacie programy

k výstave súčasného umenia

Galéria je priestorom rozmanitých prístupov, možností i myšlienok. Spoločne preskúmame diela súčasných umelkýň a skúsime zistiť, či je možné zmeniť naše videnie sveta.
Detail

Vzdelávacie programy

k výstave gotického umenia

Najstaršie umelecké diela skrývajú v sebe rôzne tajomstvá. Tvorba diel aj funkcia umenia sa v čase menili. Na jednotlivých programoch spoločne preskúmame použitie farieb, vizuálny jazyk aj štylizáciu v umení.
Detail

Vzdelávacie programy

k výstave konceptuálneho umenia

Existuje prepojenie medzi slovenským a brazílskym umením? Spoločne preskúmame kontexty diel a skúsime nájsť vzájomné prieniky i rozdiely. Zameriame sa na prácu kurátora a proces tvorby výstavy.
Detail