Školské programy

Vzdelávanie umením

Priveďte žiakov zažiť nové experimenty s výtvarným materiálom prostredníctvom vzdelávacích programov GMB. Programy podporujú vizuálnu gramotnosť a pomáhajú žiakom rozvíjať motoriku a slovnú zásobu. Odomykajú kreativitu, stimulujú mladých, aby objavovali svoj vlastný tvorivý potenciál, tvorili umenie a inšpirovali sa ku kariére v kreatívnom priemysle. Návšteva v Ateliéri GMB pestuje dôveru, vzťah a porozumenie detí a mládeže k umelcom, galériám, kultúrnym centrám či múzeám. Priveďte ich, aby zažili umenie a reagovali naň.

Cenník programov pre školské skupiny

Učiteľský dozor v skupine neplatí vstupné.
0 € – domovy sociálnych služieb, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy
1 € – žiaci a študenti materských škôl, základných umeleckých škôl, stredných a vysokých škôl výtvarného zamerania
2 € – žiaci a študenti základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, centier voľného času

Školské návštevy bez vzdelávacieho programu

Učiteľský dozor v skupine neplatí vstupné.
0 € – školy umeleckého zamerania, domovy sociálnych služieb, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy
1 € – žiaci a študenti materských škôl, základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, centier voľného času

Rezervujte si termín pre svoju školskú skupinu

Návštevu v GMB so študentskou skupinou na program je potrebné nahlásiť vopred.
Termíny na júnové školské programy sú plne obsadené, momentálne dávame školským skupinám termíny až od septembra 2023.
Školské návštevy bez vzdelávacieho programu nie je potrebné nahlasovať, avšak o návšteve skupiny nad 30 žiakov prosíme informovať vopred. V prípade neohláseného príchodu vám nevieme zabezpečiť istý vstup skupiny do výstavných priestorov vzhľadom na aktuálne kapacitné možnosti.

Kontakt

Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]

Vzdelávacie programy jar 2023

Trvanie: 90 minút
Školské programy realizujeme v dňoch streda – piatok v objednaných hodinách. Najskorší čas začiatku programu je 9:00, najneskorší 14:30. Každý program prispôsobujeme veku a charakteru prihlásených žiakov.

Fotobarok

Vzdelávací program

Keď sa ľudské siluety ponárajú a vynárajú v šerosvite, sme vo svete baroka. Keď sa tie isté siluety ponárajú do vývojky a vynárajú z latentného obrazu, sme vo svete fotografie. Ako to vyzerá, ak sa tieto dva svety spoja, zažijeme na netradičnom programe.
Detail

Rande s ilúziou

Vzdelávací program

Zdá sa, že umelci sa na poli medzi zdaním a realitou pohybujú veľmi radi. Je to miesto ich skúmania, hier i prekvapení. V galérii sa v rámci tejto témy zameriame na dve diela, objekt a prostredie, ktoré účinným spôsobom za pomoci zrkadla zapájajú diváka do aktívneho vnímania. Necháme sa zviesť aj my, jednak k zážitkovým a jednak k experimentálnym aktivitám.
Detail

Kaligrafia inak

Vzdelávací program

Písmo je jeden z najprevratnejších vynálezov ľudstva, podstatný pre komunikáciu či vzdelanie, no nemenej fascinujúci je aj po vizuálnej stránke. Každý z nás má svoj rukopis, no podľa písma vieme rozlišovať aj časové obdobia či miestne kultúry. Medzi dielami v galérii nájdeme historické príklady použitia písma v stredoveku a v ateliéri si vyskúšame náročnú techniku písania gotickou minuskulou.
Detail

Farebné kúzla

Vzdelávací program

Svetlo prenikajúce cez vitráže, obrazy s plátkami pravého zlata, symetria tvarov, toto všetko prispievalo k očareniu ľudí v katedrále v stredoveku a funguje aj dnes. Necháme sa inšpirovať a urobíme si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.
Detail

Menu pre chrobáka

Vzdelávací program

Môžeme na starej povale nájsť poklad veľkej umeleckej a historickej hodnoty? Medzi nepotrebnými vecami na pôjde kostola bola objavená ranogotická drevená socha, Vajnorská madona. Ako sa líši jej terajší vzhľad od pôvodného? V programe sa dozvieme o tvorovi, ktorý mal na svojom jedálnom lístku práve toto dielo zo začiatku 14. storočia a spoločne si vyskúšame niektoré reštaurátorské postupy.
Detail