Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus

21. 9. 2023 - 25. 2. 2024

Čo všetko je starostlivosť a ako súvisí s architektúrou? Výstava Oslobodený priestor predstaví intersekcionálne feministické myslenie a prístupy, ktoré skúmajú mocenské mechanizmy architektonického prostredia a ktoré sa zakladajú na spolupráci, solidarite, environmentálnej citlivosti a odhaľovaní systémových nerovností ovplyvňujúcich naše životy.
Ústredným motívom výstavy je bezpečný priestor na stretnutia a zdieľanie, a tiež starostlivosť ako každodenná činnosť, ktorou smerujeme k sebe, druhým a našej planéte a ktorá je spoločensky zdieľanou zodpovednosťou.
Kam miznú ženy architektky? S akými prekážkami sa vo svojej profesii stretávajú a aké emancipačné stratégie im môžu byť užitočné? Komu patrí verejný priestor a čo je feministická architektúra? Výstava zahŕňa umelecké a umeleckohistorické inštalácie, ktoré otvárajú nastolené otázky a zaoberajú sa tiež nerovnosťami v architektonickom pracovnom prostredí a vzdelávaní, rodovými paradoxmi éry štátneho socializmu alebo sieťovaním žien v architektúre. Umelecké intervencie tematizujú feministické priestorové spôsoby starostlivosti, ktoré vyrastajú zo špecifických kultúrnych a spoločenských kontextov a prinášajú rozmanitosť skúseností, prostredí a politík telesnosti.
Pakistanská architektka Yasmeen Lari, ktorá sa venuje zlepšovaniu života znevýhodnených komunít pomocou výstavby z nízkonákladových a bezodpadových materiálov, uviedla pri preberaní zlatej medaily Kráľovského inštitútu britských architektov v roku 2023, že „rola architekta/ architektky by mala byť skôr aktivistická“. Podobne aj ďalšie feministické teoretičky, architektky a umelkyne už od sedemdesiatych rokov 20. storočia svojím výskumom a tvorbou spochybňujú architektúru ako elitné prostredie bez vzťahu k environmentálnym a sociálnym otázkam.
„Feminismus je pro všechny“ (bell hooks), preto považujeme za dôležité pripomenúť ich odkaz a vytvoriť tak priestor pre vzájomné zdieľanie a podporu, artikuláciu vlastných skúseností a vzájomné odovzdávanie si minulých i súčasných feministických stratégií a nástrojov.
Autori*ky
Menna Agha (EG/CA), Brady Burroughs a kol. (SE), Alžběta Brůhová (Platforma Architektky, CZ), Klára Brůhová (CZ), Stanislav Biler (CZ), Monika Bočková (SK), Katarína Csányiová (SK/AT), Helena Huber-Doudová (DE/CZ), Petra Hlaváčková (CZ), Tomáš Hlaváček (CZ), Michaela Janečková (CZ), Ziliä Qansurá (Bashqortostan/AT), Alina Matějová (CZ), Šárka Malošíková (CZ), Henrieta Moravčíková (SK), Markéta Mráčková (COSA, CZ), Denisa Nečasová (CZ), Martina Pouchlá (CZ), Emília Rigová (SK), Barbora Řepková (CZ), Nicole Sabella (DE/AT/CZ), Spolka (SK), Julischka Stengele (DE/AT), Šárka Svobodová (4AM Fórum pro architekturu a média, CZ), Barbora Šimonová (COSA, CZ), Janica Šipulová (Consequence Forma, CZ), Jaroslav Šlauf (JAUF, CZ), WOVEN (SK), Nikola Zahrádková (CZ)
Instagram projektu Oslobodený priestor.

GMB x Goethe-Institut Slowakei: Dejiny ženy v 100 predmetoch. Annabelle Hirsch o tom, ako ženy bojovali za svoje slobody od praveku po dnešok

18. 10. / 18.00

Pozývame vás na prednášku na tému Dejiny žien v 100 predmetoch. Prednášať bude Annabelle Hirsch. Moderuje: Michal Hvorecký. Prednáška bude prebiehať v nemčine s prekladom do slovenčiny. Podujatie je o sprievodným programom k výstave Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus, a vzniklo v spolupráci s Goethe-Institut Slowakei.
Detail

Na skok do výstavy: Oslobodený priestor

29. 10. / 15.00

Na skok do výstavy je krátky formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám s lektorom alebo lektorkou. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do galérie.
Detail