Klaudia Kosziba: Pred premenou

26. 10. 2023 - 28. 1. 2024

Výstava Klaudie Kosziby (1971) Pred premenou (Before Metamorphosis) v Galérii mesta Bratislavy je druhou jej výstavou realizovanou s odstupom roka v Pálffyho paláci. Prvá bola prezentovaná v podzemnom priestore bývalej Galérie Hit s názvom After Virtue (Strata cnosti).
Námety malieb často zobrazovali náhrobky napadnuté fosforeskujúcimi hubami, čo bolo v súlade s daným priestorom a negatívnym dianím v spoločnosti. Maľby obsahovali obrazovú vrstvu naviac, paradoxne, vyjavujúcu sa v tme. Tvorili metaforu možností uvidenia, ktorá je odvekou maliarskou témou.
Druhá výstava Pred premenou je umiestnená voči prvej cez spoločný dvor na samom vrchu budovy paláca. Tento prechod z tmy na svetlo je zvlášť tematizovaný nastavenými svetelnými podmienkami priestoru. Univerzálne možnosti zvrátenia daného stavu majú svoje konzekvencie, ktoré sa najpriamejšie ukážu v hraničných situáciách navodených zväčša paradoxom alebo situáciou, ktorá nie je pod ľudskou kontrolou, ako to činia antické tragédie.
Klaudia Kosziba si okrem iných vybrala tému Aktaióna a Diany z Tretej knihy Ovídiových Premien. Pre maliarstvo a sochárstvo je to stará téma, brilantne spracovaná napríklad na metópach chrámu v Selinunte na Sicílii alebo Tizianom (Smrť Aktaióna, 1559 – 1575), s ktorým autorka vedie dlhoročný tvorivý dialóg. V tomto príbehu je lovec Aktaión po tom, ako videl kúpajúcu sa bohyňu, potrestaný premenou na srnca, ktorého pohltia vlastné psy.
V rámci celku usporiadania Premien sa ukazujú kroky a pohľad Aktaióna vystopovateľné napriek zdaniu jeho nevinnosti, čo je blízke Leibnizovej vete o dostatočnom dôvode, nihil est sine ratione. Panenská bohyňa Diana nevinné nepozná. Uvidenie bohyne pretína dostatočný dôvod, čo pre neskorší kresťanský svet zahŕňa pojem milosti.
Prevrátenie následku a príčiny, after pred before, je ašpiráciou dokonalosti malieb, svetla prichádzajúceho odspodu, zobrazujúceho rozpadnuté reliéfy, a tak vytvárajúceho stred medzi dvomi úrovňami sveta.

Oči dokorán pre Narcisa

Podcast

Všetci poznáme príbeh Narcisa, do ktorého sa zamilovala nymfa Echo. Narcis ju odmietol a bohovia ho potrestali tým, že sa zaľúbil do vlastného odrazu na hladine vody, na čo doplatil životom. Známy mytologický príbeh netradične spracovala vo svojom obraze Klaudia Kosziba.
Detail

Na stiahnutie

Kurátorský text

Tlačová správa