Žiadosť o výstavu

Projektový priestor Galérie mesta Bratislavy je výstavný priestor v suteréne Pálffyho paláca na Panskej ulici. Prostredníctvom otvorenej výzvy je sprístupnený umelcom, kurátorom a umeleckým aktérom na realizáciu aktuálnych projektových výstav a premiérovú prezentáciu výskumných a štipendijných výstupov v meniacej sa a bližšie nedefinovanej programovej dynamike. Projektové návrhy sú prijímané priebežne a hosťovanie projektov schvaľuje interný kurátorský tím GMB podľa dostupných kapacít tak, aby program flexibilne reagoval na živé kultúrno-spoločenské dianie a napĺňal potrebu prezentácie aktérov umeleckej scény. GMB nemá stanovené ďalšie projektové obmedzenia, avšak v súlade s environmentálnymi hodnotami, ku ktorým sa galéria hlási, bude uprednostňovať projekty s najmenším vplyvom na životné prostredie.

Informácie pre žiadateľov

Záujemcovia môžu zasielať koncepcie výstavných projektov (odporúčaný rozsah 1 NS) spolu s vyplneným formulárom Žiadosť o výstavu počas celého roka na adresu [email protected].
Písomné vyrozumenie GMB dostanú žiadatelia najneskôr do dvoch mesiacov od potvrdenia prijatia žiadosti.
S úspešnými žiadateľmi bude uzatvorená zmluva o spolupráci, kde bude definované plnenie zmluvných strán.
Úspešným žiadateľom GMB poskytne:
  • výstavný priestor
  • inštitucionálne zázemie
  • prevoz diel v rámci SR
  • technickú podporu
  • propagačnú podporu
  • stráženie výstavy
  • príspevok na honoráre
GMB si vyhradzuje právo určiť výšku spolufinancovania podľa možností svojho projektového rozpočtu, schváleného v danom kalendárnom roku.

Kontakt

Veronika Guráňová Vargová
asistentka riaditeľky
[email protected]
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
Suterén Pálffyho paláca
prev
next

Na stiahnutie

Pôdorys

Žiadosť

Foto