Modrá strecha

Výstava v Mirbachovom paláci

Milota Havránková je jednou z najvýraznejších osobností v dejinách slovenskej povojnovej fotografie až do súčasnosti. Je takmer symbolickou postavou prezentujúcou povahu a rolu fotografie na konci 20. storočia. Pre jej tvorbu je príznačná pestrosť technologických, formálnych a myšlienkových prístupov, ale i široký záber umeleckých disciplín počnúc dizajnom, módou, cez knižné ilustrácie, monumentálne fotografie do architektúry, inscenovanú a výtvarnú fotografiu až k experimentálnemu filmu.
Výstava Modrá strecha predkladá koncept vychádzajúci z autorkinej osobnej histórie, vsadenej do jej alternatívneho druhého domova, chalupy v osade Sedmák na strednom Slovensku. Tento starý pôvodný dom s modrou strechou sa stáva v spolupráci s architektonickým vkladom českého architekta a vizuálneho umelca Richarda Loskota metaforou kľúčových tvorivých línií jej diela. Chalupa sa stala slobodným priestorom, prebiehalo v nej množstvo kreatívnych a inšpiratívnych stretnutí so študentstvom i blízkymi. V istom zmysle je modrá strecha retro-aktívnym referentom, ku ktorému sa vzťahujú všetky dôležité tematické piliere tvorby umelkyne. Výstava ich predstaví vo vzájomných, nie však v prísne chronologických kontextoch tak, aby v ich fúzii poukázala predovšetkým na neustálu nadčasovosť tvorby Miloty Havránkovej.

Modrá strecha

Vernisáž výstavy, 19. 6. o 18.00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Autorka: Milota Havránková
Kurátorka: Anna Vartecká
Architektonický koncept: Richard Loskot
Grafický dizajn: Lucia Židek Gamanová
Produkcia: Sarah Hubinská, Bibira Milota Marková, Anna Sopková
Preklad: Beata Bradford
Jazyková korektúra: Miroslava Kuracinová Valová
Edičné zabezpečenie: Alexandra Grúňová
Propagácia: Aurélia Garová, Anna Jablonowska-Holy, Zuzana Novotná, Slávka Zodlová
Vzdelávacie programy a sprievodné podujatia: Dagmar Beníčková, Ludmila Hrachovinová, Vendy Kováčová, Vladislav Malast
Inštalácia: Vapreal, s.r.o., Jaroslav Beníček, Jozef Chovančák, Ivan Maťuš, Juraj Mráz
Všetky vystavené diela sú súkromným majetkom autorky.

Organizátori

Galéria mesta Bratislavy a Nadácia Miloty Havránkovej

Partneri

Fond na podporu umenia, Bratislava - hlavné mesto SR, Nadácia Tatra banky, Nadácia TA3, Natuvion. Výstava vznikla vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Rozhovor s Annou Varteckou

kurátorkou výstavy Modrá strecha

Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. pracuje ako teoretička umenia, kurátorka výstav a od roku 2001 ako vysokoškolská pedagogička na Katedre dejín a teória umenia Fakulty umenia a dizajnu Univerzity Jána Evanjelistu Purkyne v Ústí nad Labem. Zaoberá sa teóriou a dejinami fotografie, grafického dizajnu, rodového artu, problematikou a kritikou súčasného vizuálneho umenia a jeho presahmi do iných teoretických disciplín, akými sú rodové štúdiá a sociológie. Ako kurátorka výstav spolupracovala na mnohých domácich i medzinárodných projektoch, kde sa okrem reflexie často zabúdanej a solitérnej tvorby povojnových generácií českého a slovenského umenia zameriava aj na aktuálne témy spojené s (re)konštruktívnou zložkou osobnej i kolektívnej pamäte, s kontroverznými aspektmi hlbokých premien spoločnosti v našej nedávnej histórii, alebo s rodovo nazeranými aspektmi súčasnej i povojnovej umeleckej tvorby. V nadväznosti na tieto výstavné aktivity publikuje odborné texty v domácich i zahraničných periodikách, katalógoch a monografiách.
Detail

Oči dokorán pre fotografiu otca zo série Nová miera

Podcast

Námety som nehľadala, prišli ku mne. Aj obyčajná cverna ma dokáže nadchnúť, hovorí fotografka Milota Havránková. Umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková sa v novom vydaní podcastu Oči dokorán rozpráva s fotografkou Milotou Havránkovou. Z jej tvorby vyberá fotografiu otca zo série Nová miera, prostredníctvom ktorej prenikajú do jej uvažovania nad médiom fotografie.
Detail

Na stiahnutie

Plagát

Tlačová správa