Let’s Talk Art!

Komentované prehliadky výstav v angličtine

Pridané 1. 5. 2023
Pre cudzincov žijúcich na Slovensku, pre kamarátov a návštevy zo zahraničia alebo pre vlastné zdokonalenie angličtiny. Pravidelne, raz do mesiaca, je jeden štvrtkový podvečer venovaný sprievodu aktuálnymi výstavami alebo stálymi expozíciami v anglickom jazyku.
Vnímajte umelecké diela pri príjemnom rozhovore s ďalšími medzinárodnými účastníkmi spolu s kurátorom alebo lektorom. Po odbornom prevedení vybranou výstavou môžete pokračovať v otvorenej diskusii i v priestoroch kaviarne Emil, priamo v Mirbachovom paláci s jeho autentickou atmosférou. Nenechajte si to ujsť!
Stretávame sa o 17.00 vo foajé Mirbachovho / Pálffyho paláca a program začína o 17.15 vo vybranej výstave. Vstupenky sú dostupné v predpredaji online alebo v pokladni priamo pred podujatím. Prehliadky trvajú približne 60 minút.
Vstupné: 6 €
Kapacita: 20 ľudí.
Za partnerstvo pri projekte Let’s Talk Art ďakujeme The Bridge, akreditovanému anglickému jazykovému centru.

Kontakt

Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]