Erwin Wurm. Umelec prosiaci o milosť

Výstava v Pálffyho paláci

Výnimočné miesto v 32. ročníku Mesiaca fotografie patrí rozsiahlej výstave Erwina Wurma, autora, ktorý slobodne prekračuje hranice fotografie a sochárstva. Jeho vtipné, ale aj štipľavo ironické komentáre k stavu civilizácie, sú vizuálne neobyčajne príťažlivé, ale pritom otvárajú priestor na diskusiu o hodnotách, umení a kultúre. Už dávno Bratislava nemala možnosť navštíviť rozsiahlu výstavu takejto hviezdy svetového umenia. Výstava tohto výnimočného umelca je usporiadaná v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy.
Erwin Wurm, The artist begging for mercy, 2002
Erwin Wurm, The artist begging for mercy, 2002
Erwin Wurm, rakúsky multimediálny umelec, predstaví v Galérii mesta Bratislavy výstavu, ktorej ťažiskom bude jeho najrozsiahlejšia a vo svete najznámejšia séria One Minute Sculptures. Dnes je v umení doba prekračovania hraníc všetkými smermi, ale Wurmovi sa podarilo niečo jedinečné – silné umelecké gesto, ktoré pritom dokáže osloviť široké publikum do tej miery, že chvíľami preniká až do sveta popkultúry. Spoluvytvára tak vizuálny horizont našej civilizácie. Erwin Wurm vychádzal z konceptuálneho prieskumu sochárstva, ktoré v jeho umeleckom prístupe expandovalo viacerými smermi. Najčastejšie dochádzalo k prieniku, k fúzii sochárstva a performatívneho umenia – on sám užíva pojem performatívna skulptúra. Patrí sem aj jeho najväčšia, doteraz pokračujúca séria One minute sculpture. Performatívna skulptúra si vyžaduje nejaký druh záznamu a pre tento účel je najvhodnejšia fotografia. Fotografie sú záznamom performancií, tie sú však chvíľkovým zhmotnením živých sôch – teda ľudí s príležitostnými rekvizitami, ktoré sa menia od projektu k projektu a vytvárajú vždy nové významové konfigurácie. Vzniká vlastne svojrázna verzia endurance artu. Ľudia sa podľa návodov, kreslených a písaných inštrukcií, stávajú súčasťou hry, ktorá ich na krátky čas, jednu minútu, plne zamestná a zároveň zabáva – ich samých aj ľudí navôkol. Zdalo by sa, že po tom, čo umelec rozdal úlohy, sa môže zabávať tiež. Ale zdanie klame – on sám sa z tohto procesu nevyníma, ba dokonca niekedy je to on, s ústami upchatými, kto prosí o milosť. Až pri pohľade z odstupu vzniká z týchto chvíľkových živých sôch znepokojivý obraz súčasnej civilizácie – interakcia ľudí a vecí z ich bezprostredného okolia, ktoré však nie sú disponibilné, nie sú plne v ich moci a prestávajú ich ovládať, prípadne sú schopní ich zvládnuť tak na jednu minútu. Wurmova predstava sveta s neistými roztavenými obrysmi, v nestálom polotekutom stave sa prejavuje aj v trojrozmerných dielach. Zväčšené odliatky tzv. výdobytkov súčasnej civilizácie neudržia svoju tvarovú konzistenciu a prestávajú byť použiteľné, mäknú, sú akoby roztavené, alebo napúchajú, priberajú, doslova tučnejú pred našimi očami. Wurm prichádza s víziou umelca, ktorý prehltol svet. Preto výstavnú kolekciu fotografických záznamov, kreslených a písaných výziev k akcii dopĺňajú plastiky, väčšinou z najnovšej série Concrete/Betón.
Erwin Wurm, One Minute Sculpture, 1997
Organisation of Love. 2007. Städel Museum, Frankfurt, 2014.jpg
EW_S_612_version2.002.jpg
prev
next

Tlačová správa

plagát