Dobrovoľnícke ponuky

Chcete sa podieľať na pekných zmysluplných projektoch? Dobrovoľníctvo v GMB ponúka možnosť zapojiť sa do rôznych kreatívnych a odborných aktivít, ako sú výtvarné dielne s deťmi, environmentálne či jazykové vzdelávanie zamestnancov. Alebo možno máte chuť pomôcť nám vytvoriť prvú knižnicu o vizuálnom umení. Do nášho tímu sa perfektne hodíte, ak máte otvorenú myseľ (disponujete aspoň malou dávkou kreativity), táto „práca“ pre vás nebude len „suchou“ pracovnou činnosťou, ale realizáciou osobnej potreby venovať sa daným témam, baví vás oblasť kultúry, umenia, životného prostredia a máte radi prácu vo viacgeneračnom kolektíve. Pracovné skúsenosti, ktoré nadobudnete, môžu prispieť k vášmu osobnostnému rozvoju a môžu byť užitočnou praxou v prípade ďalšieho profesijného smerovania. Aktuálne ponuky nájdete nižšie, ale potešíme sa akejkoľvek iniciatíve.

Kontakt