Archív skrytých významov

4. 11. 2023 - 18. 2. 2024

Výstava Archív skrytých významov predstaví vybrané polohy česko-slovenskej dokumentárnej fotografie prostredníctvom tvorby zástupcov a zástupkyne troch generácií: Pavla Diasa (1938 – 2021), Tibora Huszára (1952 – 2013) a Kariny Golisovej (1997). V centre záujmu týchto autorov a autorky je človek nielen ako samostatne mysliace a konajúce indivíduum, ale aj ako súčasť rôznych sociálnych skupín a kolektívov, človek účastný na písaní malých a veľkých dejín.
Autori a autorka programovo využívajú výrazové možnosti analógovej, zväčša čiernobielej fotografie. Tá podčiarkuje nielen ich vážnosť spojenú s historickým záznamom a archívny charakter, ale aj pominuteľnosť zachyteného a toho, čo na fotke ostáva neprítomné, nezachytiteľné. Robia to v odlišných historických momentoch a s rozdielnym prístupom k špecifickým otázkam dokumentárnej fotografie ako takej. Ich zábery aktívne vstupujú do formovania kolektívneho podvedomia a kultúrnej pamäti, no ich autorský vklad ostáva neodškriepiteľný. Dias a Huszár patria medzi fotografické superstars, ich cykly zachytávajúce významné udalosti a (nielen) politické elity sú dobre známe a vysoko hodnotené. Dias vyhľadáva naratívne celky a detaily zachytenia udalosti v jej premenlivej dynamike. Huszár vsádza na výrazovú silu portrétovaných ľudí, často z radov marginalizovaných skupín. Golisovej zábery rovesníkov*čok z umeleckej komunity zas majú charakter intímneho rozhovoru. Cítiť z nich tichý protest proti požiadavkám a rýchlosti doby, v ktorej vznikajú. Spoločnou kvalitou fotografií spomínaných autorov a autorky je napriek ich odlišným časopriestorovým východiskám nonšalantné a zároveň vypointované sprostredkovanie nálady a atmosféry zmeny, transformácie spoločnosti, ale aj človeka. Tieto vlastnosti nás dokážu aj dnes vtiahnuť do scény s rovnakou intenzitou ako v deň ich vzniku.
Výstava Archív skrytých významov je iniciatívou Nadácie Miloty Havránkovej, ktorá každoročne podporuje vznik výstavy prezentujúcej dvojicu etablovaných fotografoviek zo Slovenska a zahraničia, doplnenú o tvorbu autoraky z mladej, začínajúcej generácie.

Oči dokorán pre fotografie Kariny Golisovej

Podcast

Témou nového podcastu Oči dokorán je tvorba fotografky Kariny Golisovej, ktorá dokumentuje alternatívny spôsob života mladej generácie v hlavnom meste. Jej snímka členov kapely Berlin Manson pochádza z väčšej série, v ktorej mladá autorka zachytáva rovesníkov na hudobných akciách bratislavskej periférie. Tak ako väčšina jej prác aj táto je súčasťou autorského zinu, ktorým sa Karina programovo vo svojej tvorbe venuje.
Detail