Ako cez kopirák

Vzdelávací program

Program je zameraný na počiatky grafických techník, ktoré vďaka jednoduchému kopírovaniu urobili umenie dostupnejším pre širšie vrstvy obyvateľstva. Žiaci sa zoznámia s pojmami ako reprodukcia, kópia, matrica, odtlačok či drevorez. V tvorivej časti programu budeme aj my zhotovovať vlastnoručné grafické rytiny. Inšpiráciou k ich motívom nám budú vybrané pamiatky Starého mesta, za ktorými sa vyberieme po vzore vzdelanej a tvorivej osobnosti Gisely Weyde.
  • program je možné rezervovať do 2. 12. 2022, výstava trvá do 4. 12. 2022
  • trvanie 90 minút
  • pozostáva z aktivít vo výstave a ateliéri
  • vedú ho lektor/-ka a výtvarník/-čka.
  • prispôsobený veku a charakteru prihlásených žiakov
  • realizovaný od utoroka do piatku v objednaných hodinách od 9:00 do 14:30
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]