Zbierka druhej polovice 20. storočia a súčasného umenia

V zbierke sa nachádza ± 13 000 zbierkových predmetov.

Zbierka maľby, sochy, grafiky, kresby, ilustrácie, fotografie, konceptuálneho umenia, umenia inštalácie a iných médií Galérie mesta Bratislavy bola systematicky budovaná ako reprezentatívny celok mapujúci dôležité tendencie slovenského a európskeho umenia od šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Pre rozvoj zbierky bola príznačná snaha o zachytenie konkrétnych dynamík autorského vývoja cez výberové prierezy tvorby jednotlivých autorov. Medzi najrozsiahlejšie celky patrí dlhodobo budovaná zbierka knižnej ilustrácie a na ňu nadväzujúce kolekcie kresby a grafiky. Reprezentatívny celok tvorí aj zbierka maľby a zbierka neoficiálneho umenia šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia. Tieto boli systematicky dopĺňané najmä v posledných dekádach. S ohľadom na pôvodné mediálne a chronologické nastavenie zbierok ako prehľadu miestnych dejín umenia a ich vývoja smeruje aktuálny rozvoj k rozširovaniu historických i súčasných príkladov performatívnej praxe a zbierok priestorovej inštalácie, fotografie a iných médií od šesťdesiatych rokov po súčasnosť. Zbierka diel od roku 1960 po súčasnosť bola s ohľadom na štatút mestskej galérie z roku 1961, ako aj v napojení na staršie zbierky, či už vedút mesta, miestnych historických udalostí alebo portrétov dejateľov, dlhodobo profilovaná tiež so zreteľom na mestskú tematiku. Tento zámer je ďalej usmerňovaný širším zosúvsťažňovaním diel do sociálnych a architektonických rámcov smerom k mapovaniu sociálnej histórie a sociálnej praxe viazanej na prostredie, v ktorom sa GMB situuje. Väčšina diel v zbierkovom fonde galérie bola získaná nákupom alebo darom umelcov či mecenášov; časť diel bola nadobudnutá prevodom z rôznych inštitúcií a úradov, najmä v druhej polovici 20. storočia.

Vybrané diela

Július Koller: Sídlisková situácia. 1985, sololit, kombinovaná technika, 58 x 75 cm.
Július Koller: Sídlisková situácia. 1985, sololit, kombinovaná technika, 58 x 75 cm.
Erna Masarovičová: Dvojhlavý vták, dar 1969
Štefan Belohradský: Vreteno, nákup 1970
Miloš Urbásek: Téna O – II, nákup 1987
Stano Filko: Oltár súčasnosti, nákup 1998
Milan Dobeš: Optický kinetický reliéf, nákup 1998
Ilona Németh, Ulička, nákup 1994
Roman Ondák: Sýta knižnica, nákup 2002
Juraj Bartusz: Úradné potvrdenie, nákup 2003
Matej Krén: Pasáž, dar 2004
Jana Želibská: INRI, nákup 2006
Alex Mlynárčik: Villa dei mysteri (1966 Lund, rekonštrukcia), nákup 2007
Lucia Nimcová: Bajka, nákup 2020

Kurátorka

Mgr. Mira Keratová, PhD.
kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia
[email protected]

Curator

Mgr. Mira Keratová, PhD.
kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia
[email protected]

Stále expozície

Matej Krén: Pasáž

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Projekt "Pasáž" predstavuje akúsi symbolickú "skratku naprieč svetmi", v ktorých existujeme či pobývame: cez svet faktický, reálny, do sveta ľudskej kultúry, kde je skutočnosť zamieňaná za skutočnosť inú - virtuálnu - za skutočnosť slova, textu, znaku, symbolu, obrazu a potom späť.
Detail