Vzdelávacie programy

k výstave súčasného umenia

Čo všetko dokážu naše chodidlá, ruky, ale aj mozog odvnímať? V labyrintoch výstavy skúsime prežiť umenie doslova na vlastnej koži.
Program k výstave Hlt kože.

Hlt kože

Cieľová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Témy: prostredie, zmysly, telo, prítomný okamih
Cieľ: rozvíjať vnímanie priestoru a orientáciu cez zmysly, podeliť sa o skúsenosť
Technika: pozorovanie, práca s materiálmi, lepenie, tvorba 3D objektu
Medzipredmetové prepojenia: telesná výchova, prvouka
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]