Umenie mesta: prechádzka staromestským nábrežím so Zojou Droppovou

14. 10. / 11.00

Sochy medzi Dunajom a hradom. Ako dobre poznáte Bratislavu a jej architektúru? A čo umelecké realizácie vo verejnom priestore z rôznych období? Kurátorka Zoja Droppová pozná každý kút mesta a dokáže o ňom pútavo rozprávať.
V 60. a 70. rokoch 20. storočia vznikla v časti dunajského nábrežia promenáda lemovaná radom pomníkov významných historických osobností slovenskej vedy, techniky a kultúry. Zámer vytvoriť takýto panteón nadviazal na vybudovanie ikonického travertínového múrika od architektov Ivana Matušíka a Ivana Salaya, ktorého silueta je neodmysliteľnou súčasťou promenády. Prechádzka bude zameraná na predstavenie starších pomníkov a ich autorov, s prihliadnutím na ich súčasný stav, zmeny okolia a vzhľadu. V niektorých prípadoch aj na presúvanie pomníkov do menších i väčších vzdialeností voči pôvodnému umiestneniu. Predstavíme tiež novšie diela, ktoré do územia pribudli neskôr a pribúdajú aj v súčasnosti, a ako zapadajú do obrazu nábrežia.
Stretneme sa o 11.00 pri soche D. Jurkoviča. Smer trasy: od Riverparku k Národnému múzeu trvanie: 1, 5 hod
Foto: Jan Hromadko pre festival Parallels, 2021
Foto: Jan Hromadko pre festival Parallels, 2021