Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Sprístupnenie stálej expozície pre osoby s poruchami sluchu

Galéria mesta Bratislavy sprístupnila stálu expozíciu Stredoeurópskeho barokového maliarstva a sochárstva v Mirbachovom paláci aj pre návštevníkov s poruchami sluchu. Desať videí v posunkovom jazyku v expozícií informuje o najdôležitejších prvkoch architektúry, dejinách paláca a expozície a približuje najvýznamnejšie diela zo zbierky barokového maliarstva a sochárstva.
Všetky videá zo série nájdete na našom YouTube.