Pracovné príležitosti

Sme radi, že uvažujete o práci v GMB. Galéria funguje so širokou škálou profesií, od kurátorov, reštaurátorov a spracovateľov umeleckých predmetov až po ekonómov, fundraiserov, zamestnancov prvého kontaktu, odborníkov na vzdelávanie, marketing či organizovanie sprievodných programov.
Návštevníci do galérie prichádzajú z rôznych prostredí a myslíme si, že rôznorodosť zamestnancov môže byť pre galériu len prínosom. Usilovne pracujeme na uznaní, podpore a vzdelávaní našich zamestnancov. Veríme, že s každým, kto v galérii pracuje, by sa malo zaobchádzať s rovnakým rešpektom.
Naše hodnoty a pracovnú klímu sprevádzajú nasledujúce preferencie:
  • Profesionalita
  • Tímovosť
  • Efektivita
  • Integrita
  • Odvaha
Všetci zamestnanci vykonávajú svoju činnosť v historickom centre Bratislavy v Mirbachovom paláci a Pálffyho paláci. Miera flexibility pracovného času je vítaným prvkom a galéria neustále hľadá spôsoby, ako zvýšiť kvalitu pracovného prostredia.

Žiadosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný lisť a životopis zasielajte prostredníctvom nášho inzerátu na profesia.sk.
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov či kandidátky.
Na základe podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov či uchádzačky, s ktorými sa dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore.

Kontakt

Miroslava Sovová
personalistka a mzdová účtovníčka
[email protected]

Na stiahnutie

Súhlas na spracovanie osobných údajov