Pálffyho palác

Doslova ním prechádzala história. Jeho neoceniteľná hodnota a zvláštnosť spočíva v skutočnosti, že v jedinom architektonickom objekte je zachytených a viditeľných veľké množstvo zásadných historických a architektonických etáp vývoja mesta. V suteréne môžeme vidieť dôkazy keltského osídlenia (oppidum) z 1. storočia – šachtu na uskladňovanie potravy, hrob a nálezy dokladujúce bezprostrednú blízkosť mincovne. Rímske obdobie ilustruje množstvo sekundárne použitého stavebného materiálu v murive objektu – zreteľne je viditeľný v zachovaných ranostredovekých múroch románskeho paláca z 13. storočia. V suteréne a na prvom poschodí budovy bolo pri záchrannom výskume v rokoch 1981 – 1987 objavené jadro mestského gotického paláca s kaplnkou – hviezdicová klenba z 15. storočia. Časť muriva, tiež z 15. storočia, možno vidieť na treťom poschodí vo výstavnej sieni. Slovanské obdobie zanechalo svoje stopy v suteréne – nález štyroch hrobov z 9. a z polovice 10. storočia. Ďalšie stavebné úpravy pochádzajú až zo 17. a 19. storočia (v neskoroklasicistickom slohu).
Pálffyho palác, Panská 19
Pálffyho palác, Panská 19
V 18. storočí získali palác do vlastníctva Pálffyovci a až do rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie im slúžil na reprezentačné účely. Posledný majiteľ, Ján Pálffy st., tu mal umiestnenú časť svojich vzácnych umeleckých zbierok. Nachádzal sa tu historický nábytok, zbierka striebra, cenné predmety umeleckého remesla, maliarske diela talianskych či nizozemských majstrov. Dnes sa už žiaden predmet z tejto kolekcie v budove nenachádza.
Po smrti grófa Pálffyho, filantropa, mecéna a zberateľa umenia európskeho formátu, sa palác stal po rozsiahlej obnove v roku 1988 sídlom Galérie mesta Bratislavy. Rekonštrukcia Pálffyho paláca v 20. storočí odhalila pozoruhodnú etapu jeho stredovekých stavebných dejín. Azda najzaujímavejším nálezom bolo gotické jadro budovy datovanej podľa kamenných sedílií (výklenkov so sedadlom) vo vstupe do polovice 14. storočia. Mnohé dochované architektonické články mestského paláca a jeho neskorších stavebných úprav boli priznané v rámci poslednej obnovy a môžete si ich pozrieť aj dnes.
prev
next