Na skok do výstavy: TOTO! je príbeh ilustrácie

24. 9. / 15.00

Na skok do výstavy je krátky formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám s lektorom alebo lektorkou. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do galérie.
Spojenie mestskej a súkromnnej zbierky dáva možnosť predstaviť obsahový prierez vývoja slovenskej ilustrátorskej scény 20. a 21. storočia. Výstava predstavuje ako slovenská ilustrácia vznikala, ako sa menila v čase a najmä kto boli ľudia – výtvarníci a výtvarníčky, ktorí ju posunuli na unikátnu úroveň. Výstava poukazuje aj na prepojenie svetov literatúry a výtvarného umenia. Predstavuje osobnosti výtvarného umenia, ktoré málokedy poznáme a zriedka identifikujeme v tirážach kníh.