LET´S TALK ART! Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus

30. 11. / 17.00

Pre cudzineckú komunitu žijúcu na Slovensku, ale aj návštevy zo zahraničia či zdokonalenie sa v angličtine, pripravueme raz do mesiaca podvečer venovaný sprievodu aktuálnou výstavou alebo stálou expozíciou v anglickom jazyku.
Galerijný pedagóg Vladislav Malast vás prevedie výstavou prezentujúcou feministické myslenie a prístupy založené na spolupráci, solidarite, environmentálnej citlivosti a odhaľovaní systémových nerovností ovplyvňujúcich naše životy. Ústredným motívom je bezpečný priestor na stretnutia a zdieľanie.