Kurátorský výklad 60+ Grafické kabinety

19. 10. / 14.00

Navštívte raz mesačne komentované prehliadky a rozhovory o umení na aktuálnych výstavách a stálych expozíciách v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB.
Jedinečnou výzdobou Mirbachovho paláca, ktorá obsahuje 290 grafických listov so svetskými a biblickými témami prevažne z 18. storočia vás prevedie kurátorka Patrícia Ballx.