Zbierka starej kresby a grafiky do roku 1900

V zbierke sa nachádza ± 10 600 zbierkových predmetov.

Zbierka diel na papieri od najstarších grafických listov, tlačí a kresieb až do roku 1900 dostala základ delimitáciou diel z Múzea mesta Bratislavy. Od roku 1959 Mestská galéria postupne získavala nové akvizície.
Zbierku starej kresby a grafiky tvorí viacero súborov. Jedným z nich je aj súbor vedút Prešporka, dnešnej Bratislavuy. Tvorí ho množstvo pohľadov na panorámu mesta, mestský interiér, ulice, námestia či budovy, ktoré umožňujú mapovať mestskú topografiu, rôzne témy a udalosti, akými boli napríklad korunovácie uhorských panovníkov. Najstaršie diela sa datujú do polovice šesťdesiatych rokov 16. storočia a viažu sa na prvú korunováciu v Prešporku v roku 1563. V dielach zo 17. storočia dominujú bojové a vojnové výjavy súvisiace s tureckým ohrozením. Turecké vojny vyvolali veľký záujem o vyobrazovanie pevností ako Komárno, Nové Zámky či Pápa. Kolekcia diel s námetom bojov a obliehania uhorských miest pochádza ešte zo zbierky získanej od prešporského zberateľa talianskeho pôvodu, inžiniera Eneu Graziosa Lanfranconiho. Osemnáste storočie charakterizujú barokové a rokokové pohľady na mesto v rozmerných, ale i drobných medirytinách a leptoch od Friedricha Bernharda Wernera, Martina Engelbrechta, Sebastiana Zellera a iných. Početne najzastúpenejšie je 19. storočie, ktoré pokrýva širokú škálu techník a štýlov rôznych autorov, napríklad Carla Bschora, Józsefa Antala Lántza, Jozefa Trentsenského, Franza Josefa Sandmanna, Josepha A. Groitscha a iných. Pohľady siahajú od romantických vízií až po realistické zobrazenia, krajinné panorámy, námestia a ulice.
V zbierke sa nachádza aj rozsiahla kolekcia portrétov. Najstaršie pochádzajú z konca 16. a začiatku 17. storočia. Za zmienku stojí najmä súbor mezzotínt Johanna Jacoba Haidna a Bernharda Vogela podľa barokového portrétistu Jána Kupeckého, ktorých väčšina pochádza zo zbierky profesora Šafaříka. Z 19. storočia je unikátny album grafických profilových portrétov od Ferdinanda von Lütgendorff-Leinburga nazvaný Magyar Pántheon, ktorý vznikol v rokoch 1826 až 1828 v Prešporku. Významná je aj kolekcia portrétov habsburských panovníkov či aristokracie, rôznych príslušníkov šľachtických rodín, kňazov a cirkevných hodnostárov. Súčasťou zbierky sú aj diela flámskej, holandskej, talianskej a nemeckej proveniencie, ktoré jej dávajú punc nadregionálneho významu.
Kresba tvorí len nepatrnú, ale dôležitú časť zbierky. Okrem niekoľkých výnimočných ukážok barokovej kresby z 18. storočia sa zachovali viaceré skicáre, náčrty či architektonické kresby od osobností tvoriacich v Prešporku do konca 19. a začiatkom 20. storočia, napríklad Andreasa Majscha, Alojza Rigeleho, Karla Feiglera, prvého kustóda Múzea mesta Bratislavy Jozefa Könyökyho a iných.

Vybrané diela

Romeyn de Hooghe: Leopold I. dáva korunu Jozefovi I. 1687, medirytina na papieri.
Romeyn de Hooghe: Leopold I. dáva korunu Jozefovi I. 1687, medirytina na papieri.
Johann Holzmüller: Korunovácia Mateja II. v Prešporku, 1608 – 1609, lept na papieri, inv. č. C 15499 Carl Bschor: Pohľad na Bratislavu/Prešporok z južného brehu. Vydavateľstvo ARTARIA Viedeň, 1820 – 1850, kolorovaná litografia, inv. č. 6421 Franz Theodor Schmitner: Portrét Márie Terézie ako uhorskej kráľovnej, 1741, medirytina na papieri, inv. č. C 25869

Kurátorka

Ing. Mgr. Patrícia Ballx
kurátorka zbierky starej kresby a grafiky
[email protected]

Stále expozície

Grafické kabinety

Stála expozícia v Mirbachovom paláci

Grafické kabinety tvoria interiérovú výzdobu dvoch miestností prvého poschodia Mirbachovho paláca, ktorú si objednal pravdepodobne jeden z pôvodných vlastníkov budovy. Výnimočné sú nielen svojimi rokokovou štukou zdobenými stropmi, ale aj dreveným obložením, do ktorého je vsadených 290 grafických listov, rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia, ktoré boli sekundárne kolorované neznámymi autormi.
Detail