Knižnica

Dokumentačno-informačné stredisko

Knižnica Galérie mesta Bratislavy je odborná knižnica špecializovaná na výtvarné umenie, architektúru a úžitkové umenie. S budovaním knižnice sa začalo už od vzniku galérie, keď ešte sídlila v Primaciálnom paláci.
Fungovala ako vedecká základňa pre odborných pracovníkov a so sťahovaním galérie bola tiež premiestnená v roku 1975 do priestorov Mirbachovho paláca. Oficiálny štatút má knižnica vypracovaný od roku 2009, ale aj predtým poskytovala absenčné výpožičky pre interných zamestnancov GMB a prezenčné výpožičky pre všetkých návštevníkov. V súčasnosti poskytuje absenčné výpožičky aj pre externých návštevníkov. Okrem publikácií eviduje katalógy, odborné časopisy a videokazety z výstav GMB. V súčasnosti knižnica disponuje fondom v rozsahu cca 15 000 zväzkov. Knižnica zároveň buduje fond slovenských výtvarných umelcov, ktorý je pravidelne dopĺňaný aktuálnymi informáciami a článkami z tlače. Ide o špecifický archívny fond výstrižkov z periodík, prípadne excerptov z iných tlačovín relevantných pre osobnosť a tvorbu konkrétneho výtvarníka. Fond obsahuje fascikle viažuce sa k 3 212 výtvarným umelcom a je výsledkom pôsobenia Dokumentačného oddelenia GMB od roku 1961. Tieto materiály knižnice sú verejnosti prístupné na prezenčné štúdium v študovni.

Online katalóg knižnice GMB

Katalóg umožňuje vyhľadávanie podľa rôznych kritérií – autora, názvu, kľúčových slov. Zároveň používateľ vidí, či a kde je kniha k dispozícii, prípadne, či je požičaná. Zaregistrovaný čitateľ si môže knihy online rezervovať, predĺžiť, vidieť svoje čitateľské konto. Ak ho zaujímajú napríklad dejiny európskej architektúry, výsledok vyhľadávania môže vyzerať ako na obrázku.
Vyskúšajte katalóg tu!

Otváracie hodiny pre verejnosť

streda 12.00 – 17.00
štvrtok 9.00 – 15.00
pondelok | utorok | piatok | sobota | nedeľa | zatvorené
Návštevu knižnice prosíme vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky.
Mgr. Anna Zajacová
knihovníčka, archivárka
[email protected]
Mgr. Mária Pracná
knihovníčka, archivárka
[email protected]
Knižnica a dokumentačno-informačné stredisko
Knižnica a dokumentačno-informačné stredisko
Knižnica a dokumentačno-informačné stredisko
prev
next