GMB prednáška: Henrieta Moravčíková: Neviditeľné architektky? Prvá generácia žien v slovenskej architektúre

29. 11. / 18.00

Pozývame vás na prednášku Henriety Moravčíkovej na tému Neviditeľné architektky? Prvá generácie žien v slovenskej architektúre. Ide o sprievodný program k výstave Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus.
Prednáška priblíži pôsobenie žien, ktoré v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia ako prvé na Slovensku absolvovali štúdium architektúry a svoju kariéru začali v čisto mužských kolektívoch socialistických projekčných ústavov. Prostredníctvom niekoľkých vybraných osobností načrtne obraz o spoločenskej situácii, pracovných možnostiach a stratégiách, ktoré prvé architektky uplatňovali vo svojom profesionálnom aj osobnom živote.