Edičná činnosť galérie

Umenie miluje papier

Vydavateľská činnosť GMB patrí, popri základnej výstavnej a akvizičnej činnosti, dlhodobo k imanentným aktivitám galérie. Katalógy k výstavám, monografie umelcov, autorské knihy, popularizačný materiál, edukační sprievodcovia a mnohé iné formáty sú prirodzenou súčasťou galerijných procesov a komunikácie s verejnosťou. GMB má snahu osloviť svojou publikačnou činnosťou čo najširšie publikum s rozmanitými očakávaniami, korešpondovať s bohatým rozsahom zbierok galérie, jej stálymi expozíciami a súčasne reagovať na aktuálne výstavné projekty.
Edičný tím sa v úzkej spolupráci s internými a externými odborníkmi zaoberá celým procesom vzniku publikácií a tlačovín rôzneho charakteru. Zabezpečuje redakčnú prípravu, postprodukciu textov a v koordinácii s komunikačným oddelením sa podieľa na realizácii propagačných kampaní. Okrem Úseku odbornej činnosti spolupracuje s Oddelením vzdelávania a Oddelením sprievodných programov na cielenom angažovaní návštevníkov rôznych vekových skupín, profesijného zamerania a miestnych komunít.
Edičný plán je zodpovedne pripravovaný i s dôrazom na environmentálne požiadavky tlačových procesov. Galéria oslovuje ku spolupráci lokálne tlačiarne a flexibilne pripravuje svoje tlačené materiály pre aktuálne výstavné potreby s ohľadom na primeraný počet výtlačkov.
Vydavateľstvo GMB nepretržite hľadá možnosti efektívnej distribúcie svojich aktuálne predajných titulov a v neposlednom rade i zmysluplného uplatnenia starších publikácií. Okrem každoročne organizovanej burzy kníh oslovuje so svojou ponukou školy všeobecného i umeleckého zamerania, detské a seniorské domy, ako aj knižnice.

Marketingové materiály GMB

Marketingové materiály tlačí GMB na recyklovanom papieri Impact Natural. Počet výtlačkov je počas výstav verifikovaný a vďaka digitálnej ofsetovej tlači si materiály dopĺňame podľa potreby.

Kontakt

Mgr. Alexandra Grúňová
manažérka edičných projektov
[email protected]

Najnovšie publikácie

DEŇ

Autorská kniha

Autorská kniha Deň umelkyne Kataríny Poliačikovej vznikla ako súčasť projektu Krehký archív, ktorým si Galéria mesta Bratislavy pripomína 60. výročie svojho vzniku. Ako hovorí riaditeľka GMB Katarína Trnovská: Autorská kniha “Deň” vznikla s cieľom zachytiť paralelné, nenápadné až intímne histórie umeleckej inštitúcie a prostredníctvom umeleckého prístupu doplniť oficiálny príbeh Galérie mesta Bratislavy z prístupnej, doposiaľ nevidenej perspektívy. Fotografická esej zachytáva každodennosť v galérii, ktorej súčasťou sú umelci a umelkyne, zamestnanci a zamestnankyne, návštevníci a návštevníčky, a v neposlednom rade aj neľudský život galerijnej vegetácie.
Detail