Vzdelávacie programy

k výstave fotografií

Fotku väčšinou využívame na zachytenie reality, no dokáže zhmotniť aj veci mimo nej? Cez vlastný zorný uhol nájdeme objekty nášho záujmu a skúsime komunikovať len vizuálne.
Program k výstave: Milota Havránková

Makro

Cieľová skupina: 1. st. ZŠ
Témy: asociácia, fotografia, domov, zorný uhol
Cieľ: rozvoj vizuálnej gramotnosti
Technika: koláž, pozorovanie, storytelling
Medzipredmetové prepojenia: slovenský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: 2. st. ZŠ
Témy: príbeh, fotografia, záznam, identita
Cieľ: rozvoj vizuálnej gramotnosti
Technika: digitálna fotografia, videoart, storytelling
Medzipredmetové prepojenia: slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
[email protected]