Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia

Stála expozícia v Pálffyho paláci

Stála expozícia s názvom Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia bola inštalovaná v roku 2008 v kurátorskej koncepcii Zsófie Kiss-Szemán. Jej cieľom bolo vysvetliť kľúčové výtvarné prúdy 20. storočia, ktoré usmerňovali charakter umeleckej produkcie na Slovensku, a predstaviť diela viacerých generácií umelcov tohto obdobia.
Expozícia podáva obraz dejín umenia minulého storočia vo vzťahu k formovaniu výtvarného myslenia na Slovensku a umožňuje sledovať skúmané umelecké dianie v užších i širších súvislostiach. Vybrané diela sú zaraďované do príslušných kontextov tak, aby popri tu zadefinovaných prepojeniach rovnako vynikli ich osobité kvality. Do expozície sú zahrnuté aj dve divácky zvlášť úspešné inštalácie, ktoré boli vytvorené alebo rekonštruované in situ pre daný priestor. Prvou je inštalácia Alexa Mlynárčika s názvom Vila mystérií, pôvodne vytvorená pre výstavu v švédskom Lunde v rokoch 1966 – 1967, ktorá predstavuje neprehliadnuteľnú súčasť výtvarného dedičstva regiónu. Druhou je inštalácia Mateja Kréna nazvaná Pasáž, pozostávajúca z takmer 15 000 kníh, ktoré spolu so zrkadlami vytvárajú ilúziu nekonečného priestoru evokujúceho nekonečnosť poznania.

Vybrané diela

Matej Krén: PASÁŽ. 2004, dar autora Galérii mesta Bratislavy.
Matej Krén: PASÁŽ. 2004, dar autora Galérii mesta Bratislavy.
Ján Mathé: Kolíska života. 1975, bronz, výška: 56 cm
Jozef Jankovič: Svedectvo VI. 1965, reliéf/ drevo, sadra, textil, polyester, kov, papier.
Alex Mlynárčik: Vila mystérií. 1966 – 1967. rekonštrukcia diela 2007, inštalácia.
Želibská, Jana: INRI. 1967, lepenka, kombinovaná technika
Roman Ondák: Sýta knižnica. 1995, kombinovaná technika, 218 x 140 x 105 cm.
Dorota Sadovská: Svätý Sebastián. 2001, akryl na plátne, 162 x 130 cm.
Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia
Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia
Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia
Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia
Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia
Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia
prev
next